II International Symposium „RCI - Jan Czochralski Innovation and Technology Space” - fotorelacja

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej fotorelacji i wysłuchania słowa od profesora Klausa von Klitzinga, laureata Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki.

 Słowo od profesora Klausa von Klitzinga:

{mp4}KvK{/mp4}

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z wydarzenia.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapraszamy na seminarium INVENTOR AND HIS METHOD WITH A CONTRIBUTION TO LEADERSHIP: WHEN INNOVATIVE SCIENCE MEETS ENTREPRENEURSHIP, które odbędzie się 23 października 2017 roku w godzinach 10:00 - 14:00 na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy (Al. prof. S. Kaliskiego 7, RCI – sala C8).

 20 kwietnia tego roku na UTP  powstało „RCI – Przestrzeń Innowacyjnych Technologii Jana Czochralskiego”. Inauguracji wydarzenia towarzyszyło międzynarodowe seminarium naukowe z udziałem Profesora Klausa von Klitzinga, laureata Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki. List gratulacyjny z tej okazji do pomysłodawców inicjatywy wystosowało Polskie Towarzystwo Wzrostu Kryształów. 

Powołanie do życia tej naukowej Przestrzeni stanowi ważny krok otwierający drogę w kierunku nadania właściwego kontekstu do działań proinnowacyjnych na naszej uczelni.
W październiku 2017 roku kontynuujemy podjętą inicjatywę poprzez zorganizowanie międzynarodowego seminarium, w którym staramy się podkreślić rolę twórcy wynalazku/metody jako lidera zespołu badawczego, zdolnego do efektywnej kooperacji z otoczeniem gospodarczym i przedsiębiorcami. Kompleksowe ujęcie tematyki roli lidera w osobie Prof. Czochralskiego, który był twórcą metody technologicznej wywierającej ogromny wpływ na rozwój społeczeństwa informatycznego wydaje się nam niezmiernie współczesne, łączące badania naukowe, mające wszechstronne zastosowanie w życiu codziennym, z umiejętnością zdobywania środków na ich realizację, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.


Zaproszeni prelegenci:

Prof. M. Ausloos, University of Liege & University of Leicester
Dr. Z. Galazka, Institut für Kristallzüchtung Berlin
Prof. D. Kasprowicz, President of Polish Society for Crystal Growth & Poznań University of Technology
Dr. L.-L. Wüstendörfer, University of Basel
Dr. P.E. Tomaszewski, Institute of Low Temperature and Structural Research Wrocław
Prof. B. Lent, UTP & University of Applied Sciences, Bern

 


Print