Architektura wnętrz

Oferta dydaktyczna

architektura wnetrz 2st

Organizacja studiów – studia drugiego stopnia na kierunku architektura wnętrz trwają 4 semestry i prowadzone są w formie stacjonarnej.

Twoje kwalifikacje – program studiów obejmuje wiedzę z zakresu sztuki, nauk technicznych i nauk humanistycznych.

Zakładane efekty kształcenia – jako absolwent będziesz posiadał gruntowną wiedzę i umiejętności w zakresie:

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Twoja potencjalna pracaabsolwent architektury wnętrz może prowadzić samodzielną lub zespołową pracę w zakresie architektury wnętrz. Może pełnić rolę konsultanta w firmach developerskich. Architekt wnętrz pracuje zwykle twórczo, samodzielnie lub w małych zespołach. Nadzoruje wykonane przez siebie projekty z zakresu architektury wnętrz, co wymaga kontaktu w formie konsultacji z innymi ludźmi, np. zleceniodawcą lub specjalistami innych dziedzin. Twórczy i artystyczny charakter pracy architekta wnętrz sprawia, że jego czas pracy jest zwykle nienormowany.

Więcej informacji i zasady naboru znajdziesz na http://www.wbaiis.utp.edu.pl lub http://www.aw.utp.edu.pl/

Print