Architektura

Oferta dydaktyczna

architektura 2st

Organizacja studiów – studia drugiego stopnia na kierunku architektura trwają 3 semestry i prowadzone są w formie stacjonarnej.

Twoje kwalifikacje – program studiów obejmuje wiedzę techniczną oraz wiedzę z zakresu nauk humanistycznych.

Zakładane efekty kształcenia – jako absolwent będziesz posiadał gruntowną wiedzę i umiejętności w zakresie:

Absolwent jest przygotowany do zdobycia uprawnień zawodowych i wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie. Może samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

Twoja potencjalna praca – absolwenci architektury mogą podjąć działalność twórczą w zakresie projektowania architektonicznego i urbanistycznego w istniejących pracowniach architektonicznych lub założyć własną działalność z zakresu projektowania architektonicznego. Znajdują zatrudnienie m.in. w: wydziałach architektury i urbanistyki administracji samorządowej, pracowniach konserwatorskich, przedsiębiorstwach budowlanych czy agencjach reklamowych. Pracują przy organizacji wystaw, targów oraz projektowaniu scenografii.

Więcej informacji i zasady naboru znajdziesz na http://www.wbaiis.utp.edu.pl

Print