Zarządzanie

Oferta dydaktyczna

Studia: II stopnia (magisterskie, 4 semestry)
Profil: ogólnoakademicki
Forma studiowania: stacjonarna i niestacjonarna

Zdobędziesz wiedzę z zakresu:

Zyskujesz umiejętności:

Kim możesz zostać po tym kierunku?

Specjalności (studia II stopnia)

Print