Studia podyplomowe DIAGNOSTYKA AGROFAGÓW I OCHRONA ROŚLIN

Spis treści:

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych dotyczących diagnozowania chorób, rozpoznawania szkodników, chwastów, poznanie nowych aspektów ochrony roślin oraz podstaw
w zakresie zintegrowanej produkcji roślin.

DLA KOGO STUDIA PODYPLOMOWE?

Studia podyplomowe kierowane są do wszystkich osób z wykształceniem wyższym, zainteresowanych zagadnieniami związanymi z szeroko rozumianą ochroną roślin. Zapraszamy szczególnie osoby, które planują aplikację do akredytacji „Integrowana produkcja roślin”, jak również pracowników jednostek certyfikujących gospodarstwa rolnicze prowadzące integrowaną uprawę i ochronę roślin.

Studia przeznaczone są dla rolników, doradców rolników, pracowników instytucji rolniczych, pracowników nadzoru fitosanitarnego, pracowników firm zajmujących się hodowlą roślin, doświadczalnictwem w rolnictwie, pracowników jednostek prowadzących badania w zakresie skuteczności działania środków ochrony roślin, jak również pracowników firm zajmujących się produkcją i dystrybucją środków ochrony roślin.

CO WYRÓŻNIA NASZE STUDIA PODYPLOMOWE?

Nasze studia wyróżnia m.in. fakt, że podobnych studiów nie prowadzi się w Polsce. W czasie toku studiów skupiamy się na praktycznym nauczaniu, zarówno w warunkach laboratoryjnych, jak i w terenie. Słuchacz w praktyce zajmie się identyfikacją patogenów występujących na roślinach i powodowanych przez nie symptomów chorobowych, identyfikacją szkodników roślin wraz z objawami uszkodzeń spowodowanych ich żerowaniem, identyfikacją chwastów występujących w uprawach roślin rolniczych i ogrodniczych. Znaczna część zajęć prowadzona jest przez doświadczonych praktyków-specjalistów.

LICZBA SEMESTRÓW: 
 LICZBA MIESIĘCY NAUKI: 8
 LICZBA GODZIN: 206
 LICZBA ZJAZDÓW: 12 (w soboty i niedziele)
 CENA STUDIÓW:  4 000 zł

PLAN STUDIÓW

 • Diagnozowanie chorób roślin i ich ochrona – 36 godz.
 • Diagnozowanie uszkodzeń i ochrona roślin przed szkodnikami – 36 godz.
 • Diagnozowanie i regulacja zachwaszczenia – 24 godz.
 • Techniki identyfikacji czynników biologicznych i uwarunkowań odporności w produkcji roślinnej – 16 godz.
 • Ochrona produktów przechowywanych – 10 godz.
 • Środki ochrony roślin i substancje wspierające ich zdrowotność – 20 godz.
 • Organizmy pożyteczne w ochronie roślin – 10 godz.
 • Metody, technika i bhp w ochronie roślin – 18 godz.
 • Podstawy prawne integrowanej produkcji i ochrony roślin – 10 godz.
 • Agrotechnika w integrowanej ochronie roślin – 26 godz.

WYKŁADOWCY

 • prof. dr hab. inż. Grażyna Harasimowicz-Hermann
 • prof. dr hab. inż. Dariusz Jaskulski
 • prof. dr hab. inż. Dariusz Piesik
 • prof. dr hab. inż. Anna Wenda-Piesik
 • dr hab. inż. Robert Lamparski, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Grzegorz Lemańczyk, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Leszek Lenc, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Dariusz Pańka, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Edward Wilczewski, prof. uczelni
 • dr inż. Anna Baturo-Cieśniewska
 • dr inż. Małgorzata Jeske
 • dr inż. Aleksander Łukanowski
 • dr inż. Mariusz Piekarczyk
 • 9 osób spoza uczelni, będących przedstawicielami gospodarki

PARTNERZY STUDIÓW

 • Hodowla Roślin Strzelce, Oddział Kończewice
 • Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Chrząstowie
 • Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 • Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
 • Bayer Sp. z o.o.
 • BASF Polska Sp. z o.o.
 • Syngenta Polska Sp. z o.o

DODATKOWE KORZYŚCI

Kończąc studia podyplomowe DIAGNOSTYKA AGROFAGÓW I OCHRONA ROŚLIN można uzyskać:

 •  Zaświadczenie o ukończeniu szkoleń w zakresie doradztwa w obszarze środków ochrony roślin, stosowania środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu naziemnego, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin (Dz. U. poz. 554)).
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie integrowanej produkcji roślin, niezbędnego
  w celu uzyskania akredytacji „Integrowana produkcja roślin”.
 • Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych

OPIEKUNOWIE KIERUNKU

 • Sekretariat studiów: tel. 52 374 93 72; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

INNE WAŻNE INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

 • 37 godzin zajęć realizowanych jest przez przedstawiciel gospodarki
 • 63 godzin zajęć realizowanych jest jako zajęcia terenowe
 • Ważniejsze treści kształcenia realizowane w formie zajęć terenowych:
  • diagnozowanie infekcyjnych i nieinfekcyjnych chorób roślin rolniczych i ogrodniczych,
  • diagnozowanie szkodników w uprawach roślin rolniczych i ogrodniczych,
  • identyfikacja chwastów i gatunków roślin rolniczych na różnych etapach ich rozwoju,
  • diagnostyka uszkodzeń herbicydowych roślin uprawnych,
  • analiza stanu roślin w efekcie zróżnicowania agrotechniki,
  • ocena redukcji plonowania przy różnym stopniu uszkodzeń spowodowanych przez agrofagi,
  • sprzęt wykorzystywany do różnych metod integrowanej ochrony roślin,
  • przygotowanie do pracy sprzętu wykorzystywanego w ochronie roślin.

DOKUMENTY DO POBRANIA


Print