Studia podyplomowe JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO W PRODUKCJI ŻYWNOŚCI

Spis treści:

CEL STUDIÓW

Nadrzędnym celem jest przekazanie wiedzy w zakresie jakości i bezpieczeństwa w produkcji żywności, uwzględniającej informacje z zakresu klasyfikacji surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, ich wykorzystania w produkcji żywności, szczególnie pod kątem bezpieczeństwa i kontroli jakości w oparciu wymagania prawa żywnościowego i systemy zapewniające jakość i bezpieczeństwo zdrowotne konsumentów. Słuchacz zdobędzie wiedzę praktyczną
z obszarów: prawa i ekonomii, towaroznawstwa żywności pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, systemów i standardów dotyczących zarządzania jakością i bezpieczeństwem w łańcuchu żywnościowym, zagrożeń mikrobiologicznych, biologicznych, fizycznych i chemicznych w produkcji żywności, norm i standardów obowiązujących w kontroli jakości, z uwzględnieniem pobierania próbek artykułów rolno-spożywczych do badań laboratoryjnych.

DLA KOGO STUDIA PODYPLOMOWE?

Studia dedykujemy osobom zainteresowanym jakością i bezpieczeństwem w produkcji żywności, które ukończyły studia wyższe (min. I stopnia). Szczególnie zapraszamy:

 • Osoby zawodowo związane z różnymi segmentami przemysłu i przetwórstwa spożywczego; 
 • Funkcjonariuszy publicznych (osoby piastujące funkcje organów administracji weterynaryjnej i sanitarnej oraz innych organów urzędowej kontroli żywności, pracowników administracji rządowej oraz urzędowych lekarzy weterynarii);
 • Osoby związane zawodowo z jednostkami badającymi jakość środków spożywczych;
 • Absolwentów kierunków przyrodniczych i ścisłych, którzy chcą się specjalizować w bezpieczeństwie żywności;
 • Najwyższe kierownictwo zakładów sektora spożywczego oraz osoby odpowiedzialne za działanie w tych zakładach procedur kontroli wewnętrznej, opartych na zasadach HACCP;
 • Audytorów procedur kontroli wewnętrznej, którzy chcą się specjalizować w audytach procedur kontroli opartych o zasady HACCP.

CO WYRÓŻNIA NASZE STUDIA PODYPLOMOWE?

Słuchacze mają możliwość przystąpić do państwowego egzaminu na rzeczoznawcę (próbobiorcę), egzaminu na auditora wewnętrznego SZBŻ, odpowiedzialnego za wdrażanie i kontrolę wg nowych wytycznych ISO 22000.
Istotną część kadry dydaktycznej stanowią pracownicy urzędowych jednostek kontrolujących podmioty gospodarcze działające na rynku rolno-spożywczym, tj. Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Bydgoszczy oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy. Na mocy zawiązanych umów o współpracy obie instytucje brały czynny udział w przygotowywaniu programu studiów. Zajęcia będą prowadzone przez doświadczoną kadrę Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, m.in. pracowników Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii oraz Wydziału Hodowli
i Biologii Zwierząt.

LICZBA SEMESTRÓW: 
 LICZBA MIESIĘCY NAUKI:  10
 LICZBA GODZIN:  266 godz.
 LICZBA ZJAZDÓW:  16 zjazdów po 8 w semestrze
 CENA STUDIÓW:  5000 zł

PLAN STUDIÓW

 • Towaroznawstwo surowcowe żywności pochodzenia roślinnego 24 h
 • Towaroznawstwo surowcowe żywności pochodzenia zwierzęcego 24 h
 • Praktyczne problemy w mikrobiologii żywności 16 h
 • Wstęp do prawa żywnościowego 8h
 • Znakowanie żywności 28 h
 • Dodatki do żywności 8 h
 • Nadzór i kontrola w łańcuchu żywnościowym 8 h
 • Analityka żywności 16 h
 • Pobieranie i przygotowanie próbek do badań 34 h
 • Utrwalanie i przechowalnictwo żywności 20 h
 • Opracowanie nowych produktów spożywczych 20 h
 • Zanieczyszczenia żywności i żywność zafałszowana 12 h
 • Współczesny konsument na rynku żywności 12 h
 • Zarządzenie bezpieczeństwem w produkcji żywności 28 h
 • Bezpieczeństwo ekonomiczne uczestników obrotu żywnością 8 h

WYKŁADOWCY

 • Profesorowie przedmiotowych katedr Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej

OPIEKUNOWIE KIERUNKU

 • Kierownik studiów: dr inż. Grażyna Gozdecka; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Sekretariat studiów: 52 374 90 03; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DOKUMENTY DO POBRANIA

 


Print