Studia podyplomowe PSYCHOLOGIA ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH

Spis treści:

CEL STUDIÓW

Przygotujemy Cię do podjęcia pracy jako specjalisty z zakresu psychologii zwierząt towarzyszących, w placówkach zajmujących się opieką nad zwierzętami towarzyszącymi, bądź też w jednostkach samodzielnych jako zoopsycholog.
Zdobędziesz wiedzę i umiejętności predysponujące cię do roli doradcy w zakresie pomocy właścicielom zwierząt do tworzenia prawidłowej relacji pomiędzy opiekunem a zwierzęciem, a także do pracy ze zwierzętami po traumatycznych doświadczeniach jako wsparcie dla profesjonalnych instytucji zajmujących się taką działalnością. Otrzymasz wiedzę na temat naturalnych zachowań zwierząt towarzyszących charakterystycznych dla danego gatunku, a także tych które odbiegają od prawidłowego behawioru czyli tzw. zaburzeń behawioralnych.
Poznasz różne techniki i metody wykorzystywane terapii zaburzeń zachowania (zwłaszcza psów i kotów), w celu usunięcia lub zredukowania niepożądanych zachowań zwierzęcia. Uzyskasz wiedzę i umiejętności do diagnozowania zaburzeń zachowań i wprowadzenia odpowiedniego programu terapeutycznego. Zdobędziesz wiedzę i umiejętności dotyczące podstawowych technik pozytywnego szkolenia psów (szkolenia opartego o nagrody).

DLA KOGO STUDIA PODYPLOMOWE?

Studia kierowane są do osób zawodowo związanych z szerokim segmentem weterynaryjnym i hodowlanym, które zamierzają specjalizować się w behawiorze zwierząt, ale również dla opiekunów zwierząt towarzyszących chcących pogłębić swoją wiedzę na temat psychologii zwierząt. Oferta skierowana jest do absolwentów studiów minimum I stopnia (inżynierskich bądź licencjackich).

CO WYRÓŻNIA NASZE STUDIA PODYPLOMOWE?

Studia Podyplomowe Psychologia zwierząt towarzyszących jest jedyną ofertą kształcenia w zakresie behawioru zwierząt na poziomie studiów podyplomowych w regionie Województwa kujawsko-pomorskiego.
Bogata baza dydaktyczna (specjalistyczne fantomy, ścieżka pomiarowa do diagnostyki i rehabilitacji, kamery 360° w celu realizacji materiałów video o charakterze dydaktycznego spaceru zdalnego). Profesjonalnie wyposażone sale dydaktyczne między innymi w systemy monitorów multimedialnych czy specjalistyczne zestawy multimedialne pomocne szczególnie w nauce studentom z niepełnosprawnościami różnego stopnia obsługujące platformy edukacyjno-szkoleniowe (MS Teams czy Moodle). Profesjonalna kadra dydaktyczna z wieloletnim doświadczeniem praktycznym i akademickim.

LICZBA SEMESTRÓW: 
 LICZBA MIESIĘCY NAUKI: 10
 LICZBA GODZIN: 180
 LICZBA ZJAZDÓW: 8/sem.
 CENA STUDIÓW: 2 370,59 zł

PLAN STUDIÓW

 • Podstawy psychologii zwierząt - 24 h
 • Zapobieganie niepożądanym zachowaniom u zwierząt egzotycznych -24 h
 • Dietetyka w psychologii zwierząt – 16 h
 • Organizacja praktyki behawioralnej – 8 h
 • Podstawy psychologii człowieka – 16 h
 • Podstawy neurobiologii – 4 h
 • Zaburzenia behawioralne psów - 16 h
 • Zaburzenia behawioralne kotów – 10 h
 • Terapie behawioralne psów – 16 h
 • Terapie behawioralne kotów – 10 h
 • Farmakoterapia w zaburzeniach behawioralnych – 4 h
 • Elementy szkolenia psów – 24 h
 • Wpływ chorób somatycznych na zachowanie psów i kotów – 8 h

WYKŁADOWCY

 • dr inż. Natasza Święcicka
 • dr inż. Monika Bogusławska-Tryk
 • dr inż. Małgorzata Błażejewicz-Zawadzińska
 • dr Anna Michalska
 • lek. wet. Agnieszka Pancerz
 • dr n.wet. Anna Kołodziejska-Sawerska

PARTNERZY STUDIÓW

 • WET-BEHAWIOR - lek.wet. Agnieszka Pancerz
 • Psubrat- szkolenie psów i pomoc behawioralna - Joanna Śliwa

profilowe1psubrat

DODATKOWE KORZYŚCI

Studia podyplomowe „Psychologia zwierząt towarzyszących” zakończą się egzaminem potwierdzającym osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się oraz uzyskaniem kompetencji zawodowych. Egzamin zakłada sprawdzenie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji w części pisemnej oraz praktycznej – procedura przeprowadzania egzaminu będzie udostępniona na stronie UTP i WHiBZ. W ramach przeprowadzanych zajęć związanych ze szkoleniem psów przewidywane są ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem psów i specjalistycznego sprzętu.

OPIEKUNOWIE KIERUNKU

kierownik studiów dr inż. Natasza Święcicka 52 374-97-12

sekretariat: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Sebastian Wlaźlak tel. kom. 885 109 898

DOKUMENTY DO POBRANIA

 


Print