Studia podyplomowe BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE I PASYWNE

Pełna nazwa kierunku: Budownictwo energooszczędne i pasywne, charakterystyka energetyczna budynków i lokali

Spis treści:

CEL STUDIÓW

Ukończenie studiów uprawnia do samodzielnego sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową. Taki dokument wymagany jest przy budowie, sprzedaży i wynajmie budynków i mieszkań od 1 stycznia 2009 r.

DLA KOGO STUDIA PODYPLOMOWE?

Kandydaci muszą posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich lub studiów inżynierskich na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewnych.

CO WYRÓŻNIA NASZE STUDIA PODYPLOMOWE?

Absolwent uzyskuje uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków. W ramach studiów podyplomowych zaplanowano zajęcia praktyczne w zakresie obliczeń numerycznych przegród zewnętrznych i ich złączy oraz projektowania budynków w standardzie niskoenergetycznym.

 LICZBA SEMESTRÓW:
 LICZBA MIESIĘCY NAUKI:   12
 LICZBA GODZIN:   180
 LICZBA ZJAZDÓW:   6 zjazdów w semestrze (cały cykl studiów – 12 zjazdów)
 CENA STUDIÓW:   3600 zł

PLAN STUDIÓW

 • Elementy budownictwa ogólnego
 • Ochrona cieplna budynków i wybrane zagadnienia fizyki budowli
 • Podstawy prawne charakterystyki, audytu i termomodernizacji budynków
 • Ogrzewnictwo - systemy ogrzewania i zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową
 • Wentylacja i klimatyzacja
 • Instalacja oświetleniowa w budynku
 • Ocena stanu ochrony cieplnej budynku, termomodernizacja
 • Metody pomiaru i badań wielkości energetycznych, termowizja
 • Metodyka opracowania świadectw charakterystyki energetycznej
 • Projektowanie budynków energooszczędnych
 • Seminarium dyplomowe
 • Praca końcowa

 WYKŁADOWCY

 • dr hab. inż. Maria Wesołowska, prof. uczelni
 • dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni
 • dr inż. Anna Kaczmarek
 • dr inż. Paula Szczepaniak
 • dr inż. Magdalena Nakielska
 • dr inż. Mariusz Kryża
 • dr inż. Włodzimierz Bieliński

PARTNERZY STUDIÓW

 • INTERsoftsp z o.o.

DODATKOWE KORZYŚCI

certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia z obsługi programu TERMOCAD

OPIEKUNOWIE KIERUNKU

 • dr hab. inż. Maria Wesołowska, prof. uczelni - +48 52 340 81 05
 • Sekretariat studiów: tel. 52 340 81 05, 52 340 86 79, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DOKUMENTY DO POBRANIA

 


Print