Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ W STRATEGII BIZNESOWEJ

Spis treści:

CEL STUDIÓW

Absolwent studiów podyplomowych zdobędzie wiedzę z zakresu planowania i wdrażania innowacji w przedsiębiorstwie zarówno na poziomie operacyjnym, jak i strategicznym. Uzyska wiedzę i umiejętności niezbędne do efektywnego kierowania innowacjami, opracowania budżetu i strategii dla działalności innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Zdobędzie wiedzę oraz umiejętności praktyczne niezbędne do: projektowania innowacji produktowych (usługowych), strategii biznesowej opartej na wdrażaniu innowacji, kreowania wizerunku i marki, opracowania biznes planu oraz budżetu dla innowacji, wykorzystywania metodologii pracy projektowej (design thinking), analizy strategicznej w zakresie możliwości wdrożenia innowacji produktowych, procesowych i organizacyjnych, jak również zintegrowanego projektowania strategii, marki i produktu.

DLA KOGO STUDIA PODYPLOMOWE?

Uczestnicy studiów: absolwenci studiów wyższych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich uczelni wyższych o dowolnym profilu i specjalności, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę oraz zdobyć umiejętności w zakresie zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie.

CO WYRÓŻNIA NASZE STUDIA PODYPLOMOWE?

 • współpraca partnerska ze środowiskiem biznesu;
 • optymalne połączenie niezbędnej teorii, biznesowej praktyki i aktualnej wiedzy;
 • program zajęć dopasowany do wymagań rynku;
 • zdobycie nowych kwalifikacji na wymagającym współczesnym rynku;
 • zagadnienia realizowane w ramach studiów, stanowią kompendium wiedzy dla osób zajmujących się projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań innowacyjnych we współczesnych przedsiębiorstwach i szukających inspiracji do zmian
  w przedsiębiorstwie o charakterze operacyjnym i strategicznym.
LICZBA SEMESTRÓW:   2
 LICZBA MIESIĘCY NAUKI:  8
 LICZBA GODZIN:  180
LICZBA ZJAZDÓW:   10
 CENA STUDIÓW:  3600 zł

PLAN STUDIÓW

 • Zarządzanie innowacją – 32 h
 • Analiza strategiczna w biznesie – 40 h
 • Badania i projektowanie innowacji produktowych – 28 h
 • Tworzenie biznes planu dla innowacji – 32 h
 • Design Thinking – 16 h
 • Źródła finansowania innowacji – 16 h
 • Kreowanie tożsamości i wizerunku marki – 16 h

WYKŁADOWCY

Doskonała kadra specjalistów ze świata nauki i biznesu obejmująca najlepszych wykładowców.

OPIEKUNOWIE KIERUNKU

 • Kierownik studiów: dr Rafał Drewniak
 • Sekretariat studiów: tel. 52 340 80 59; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DOKUMENTY DO POBRANIA


Print