Studia podyplomowe ZRÓWNOWAŻONE ZARZĄDZANIA POTENCJAŁEM TURYSTYCZNYM REGIONU

Spis treści:

CEL STUDIÓW

Celem projektowanych studiów podyplomowych jest podniesienie kompetencji z zakresu kompleksowej obsługi turystyki regionu z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju, a w szczególności studenci nabędą następujących umiejętności:

 •  analiza i rozpoznawanie potencjału historyczno-geograficzno-kulturowego regionu,
 • przygotowanie i realizacja projektów w celu tworzenia miejsc turystycznych i rekreacyjnych np. ważnych pod względem ekologicznym, geograficznym, historycznym, kulturalnym, religijnym,
 • umiejętność analizy potrzeb turystycznych,
 • projektowanie wydarzeń, atrakcji turystycznych,
 • tworzenie i upowszechnianie wizerunku turystycznego regionu,
 • umiejętność organizowania zespołów do pracy na rzecz turystyki w regionie,
 • umiejętność pozyskiwania środków na rozwój turystyczny regionu,
 • współpraca kooperacyjna i międzysektorowa,
 • projektowanie materiałów promocyjnych dla regionu.

DLA KOGO STUDIA PODYPLOMOWE?

 • Urzędnicy samorządowi od spraw rozwoju, kultury i promocji regionu oraz turystyki,
 • Absolwenci studiów w szczególności kierunków: zarządzanie, administracja, geografia, historia, architektura krajobrazu,
 • Organizacje pozarządowe,
 • Pracownicy biur podróży,
 • Przewodnicy turystyczni,
 • Księża - turystyka religijna,
 • Obsługa turystyki senioralnej,
 • Branża turystyki wodnej,
 • Bibliotekarze,
 • Developerzy i branża budowlana.

CO WYRÓŻNIA NASZE STUDIA PODYPLOMOWE?

Studia interdyscyplinarne, które kompleksowo przygotowują do rozpoznania atutów lokalnego obszaru i w rezultacie do przygotowania i zarządzania produktem turystycznym.
Absolwenci studiów podyplomowych Zarządzania Potencjałem Turystycznym Regionu będą doskonale przygotowani, aby rozpoznać atuty regionu a także aby przygotować odpowiednią ofertę dostosowaną do lokalnego potencjału.

Domeną absolwenta studiów podyplomowych będzie:

 •  Wywieranie pozytywnego wpływu na zrównoważony rozwój poprzez rozpoznawanie potrzeb beneficjentów i skuteczne wykorzystywanie potencjału turystycznego regionu.
 • Wzrost wiedzy o poszczególnych formach turystycznych.
 • Praktyczna implementacja historii, geografii, lokalnej tradycji, technik rekonstrukcji historycznych, rzemiosła historycznego dla korzyści turystycznych macierzystej miejscowości i zwiększania atrakcyjności regionu.
 • Skuteczne komunikowanie się w zespołach projektowych.
 • Pozyskiwanie różnorodnych partnerów i źródeł finansowania dla wzmocnienia efektu synergii w kształtowaniu wizerunku regionu.
 • Dobieranie efektywnych form promocji, używanie nowoczesnych narzędzi marketingowych.
 • Nabycie umiejętności wszechstronnego wykorzystania dostępnych danych o przestrzeni.
 • Zwiększenie świadomości na temat krajobrazu i jego składowych.
 • Poznanie chronionych elementów krajobrazu.
LICZBA SEMESTRÓW:   2
LICZBA MIESIĘCY NAUKI: 10
LICZBA GODZIN:  194
LICZBA ZJAZDÓW:  12
 CENA STUDIÓW:  2870 zł

PLAN STUDIÓW

 • Turystyka regionu 46
 • Zarządzanie zrównoważonym rozwojem regionalnym 28
 • Marketing i promocja regionu 20
 • Administracja i prawo 8
 • Zagospodarowanie krajobrazu 12
 • Informacja przestrzenna 8
 • Metodyka projektowania rozwiązań turystycznych 24
 • Finansowanie projektów 16
 • Metody pracy w zespołach projektowych 16
 • Techniki rekonstrukcji historycznych 16
 • Przewidziany jest dwudniowy wyjazd studyjny, jako realizacja praktycznych zajęć w terenie

WYKŁADOWCY

 • dr inż. hab. Małgorzata Gotowska prof. uczelni
 • dr inż. Tomasz Stosik
 • mgr Robert Szatkowski
 • dr inż. Anna Jakubczak
 • mgr inż. Andrzej Jurak
 • dr Katarzyna Podczaska
 • dr Marek Barszcz

PARTNERZY STUDIÓW

 • Fundacja Poniatówka Polska
 • Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Kozielec i Okolic

DOKUMENTY DO POBRANIA

 

 

 


Print