Struktura organizacyjna Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia ( WSZJK)

Strukturę organizacyjną WSZJK w Uniwersytecie tworzą:

Pełnomocnik Rektora ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia
dr. inż. Małgorzata Zajdel
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia (UZdsJK) pdf

Wydziałowe Zespoły ds. Jakości Kształcenia (WZdsJK) pdf

Zespół ds. Ewaluacji Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (ZdsE WSZJK) pdf

Wsparcie informatyczne WSZJK zapewnia Dział Informatyki.


Print