Uchwały i Zarządzenia

  • Uchwała Senatu nr 11/400 z dnia 22 marca 2017r. pdf
  • Zarządzenie Nr Z.17.2017.2018 Rektora UTP z dnia 26 października 2017 r. pdf
  • Ocena zajęć dydaktycznych pdf
  • Ocena satysfakcji studentów/doktorantów pdf
  • Ocena hospitacji zajęć dydaktycznych pdf
  • Ocena satysfakcji studentów z zagranicy pdf
  • ASSESSMENT OF FOREIGN STUDENTS’ SATISFACTION pdf
  • Ocena satysfakcji absolwentów pdf
  • Zapewnienie i monitorowanie minimum kadrowego kierunku studiów pdf

Print