Projekty realizowane ze środków budżetu państwa

znaki strona www
 

Projekty realizowane ze środków budżetu państwa

1. AKADEMICKIE CENTRUM SPORTU

- budowa hali sportowej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy przy Al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7

 

hala sportowa 1

20 grudnia 2020 roku Minister reprezentowany przez prof. dr hab. Włodzimierza Bernackiego – Sekretarza Stanu oraz Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy – prof. dr hab. inż. Marek Adamski podpisali umowę o przyznanie przez ministerstwo dotacji w kwocie 7 milionów złotych na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. "Budowa hali sportowej UTP". Całkowitą wartość kosztorysową zaplanowano na poziomie 28 milionów złotych.

Hala sportowa stanowiąca Akademickie Centrum Sportu będzie integralną częścią całego zespołu obiektów, zlokalizowanych na terenie kampusu fordońskiego Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, przy Al. prof. S. Kaliskiego 7.

Budowa nowoczesnej hali sportowej, będącej Akademickim Centrum Sportu ma na celu zachęcić społeczność akademicką do poprawy aktywności fizycznej, poprzez dostępność do różnych dyscyplin sportowych. Planowana inwestycja pozwoli na realizację programu nauczania i prowadzenia obowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego.

 

plakat budzet panstwa 420x297 01

 

 

2. BUDOWA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO
- dla potrzeb Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy przy Al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7

 

buydnekdydkatyczny

 

plakat budzet panstwa 420x297 02

 

 

 


Print