Skład Rady Uczelni

Skład Rady Uczelni:

Przewodniczący Rady Uczelni
mgr Tomasz Zaboklicki
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sekretarz Rady Uczelni
prof. dr hab. inż. Jadwiga Andrzejewska
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Członek Rady Uczelni
dr hab. inż. Piotr Cofta, prof. uczelni
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Członek Rady Uczelni
prof. dr hab. inż. Janusz Sempruch
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Członek Rady Uczelni
mgr inż. Marek Gotowski
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Członek Rady Uczelni
mgr Zbigniew Studniarski
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Członek Rady Uczelni
Karolina Wróbel
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kontakt z Radą Uczelni: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Print