Wydziały UTP


Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Dziekanat:
Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz
budynek 2.4, pokój 204

www kontakt e-mail

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

Dziekanat:
ul. Mazowiecka 28, 85-084 Bydgoszcz

www kontakt e-mail

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Dziekanat:
Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz
budynek 2.3, pokoje 200-204

www kontakt e-mail

Wydział Rolnictwa i Biotechnologii

Dziekanat:
ul. Bernardyńska 6/8, 85-029 Bydgoszcz

www kontakt e-mail

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Dziekanat:
ul. Seminaryjna 3, 85-326 Bydgoszcz

www kontakt e-mail

Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki

Dziekanat:
Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz
budynek 2.5, pokój 119

www kontakt e-mail

Wydział Zarządzania

Dziekanat:
ul. Fordońska 430, 85-790 Bydgoszcz

www kontakt e-mail

UTP TV