Zasady współpracy z fotografem

ZASADY WSPÓŁPRACY Z DZIAŁEM INFORMACJI I PROMOCJI UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZEGO IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z USŁUG FOTOGRAFA

§ I.

WSTĘP

 1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki osób chcących skorzystać z usług uczelnianego fotografa.
 2. Z możliwości zamówienia fotografa mogą korzystać:
  • Pracownicy UTP, którzy chcieliby promować organizowane przez siebie wydarzenia, własne osiągnięcia,
  • Studenci Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy; którzy chcieliby promować organizowane przez siebie wydarzenia (pod warunkiem, że organizatorem jest UTP lub organizacja studencka UTP).

§ II.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Wszelkie usługi wykonujemy wyłącznie na podstawie ustaleń pisemnych (korespondencja e-mail). Ustalenia ustne nie potwierdzone drogą mailową nie stanowią zobowiązania.
 2. Rezerwację wysyłamy w formie mailowej do fotografa Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz do wiadomości Kierownika Działu Informacji i Promocji Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. W treści rezerwacji należy podać:
  • Nazwa wydarzenia
  • Organizator wraz z danymi kontaktowymi
  • Data wydarzenia i miejsce
  • Krótki opis wydarzenia (max. 1200 znaków)
  • Krótki Plan wydarzenia (wraz z informacją, na co zwracać szczególną uwagę)
 4. Weryfikację możliwości skorzystania z usług fotografa dokonuje Kierownik Działu Informacji i Promocji.
 5. W przypadku rezygnacji z usług należy niezwłocznie poinformować Dział Informacji i Promocji, by móc realizować zadania z listy rezerwowej.
 6. Rezerwacja w postaci elektronicznej powinna zostać wysłana minimum 3 dni robocze przed sugerowaną datą wydarzenia.
 7. Dział Informacji i Promocji zobowiązuje się do możliwie najszybszego określenia dostępności (lub nie) fotografa w deklarowanym terminie, najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych. W razie nieotrzymania maila zwrotnego w ciągu 3 dni prosimy o kontakt telefoniczny.
 8. Dział Informacji i Promocji zobowiązuje się do przygotowania pakietu zdjęć możliwie szybko (maksymalnie w ciągu 3 dnia). Zdjęcia wysyłamy przy pomocy strony WE TRANSFER. Możliwe jest dostarczenie kilku (3-5 zdjęć) wcześniej, w dniu robienia lub następnego dnia rano.

§III.

OGRANICZENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Osoba zlecająca wykonanie zdjęć zgadza się na wykorzystanie ich w celach promocyjnych przez Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy.
 2. Jeżeli osoba zleca wykonanie zdjęć osobom trzecim (np. studentom) musi dostarczyć do Działu Informacji i Promocji zgody tych osób na wykorzystanie ich wizerunku.
 3. DIiP UTP nie bierze odpowiedzialności za brak dostępności fotografa spowodowaną jego wcześniejszą rezerwacją.
 4. Za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.

§ IV.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania powyższego Regulaminu od momentu podjęcia czynności zmierzających do korzystania z usług DIiP UTP.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od momentu opublikowania na stronie internetowej UTP.
 3. Regulamin może być w każdym czasie zmieniony przez właściciela akcesoriów wystawienniczych w całości lub w części i obowiązuje w nowym brzmieniu od momentu opublikowania go na stronie internetowej UTP.
 4. Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go w całości.

Drukuj