Konkurs na stanowisko nauczycieli akademickich na UTP

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

#PlikStanowiskoDyscyplina naukowaData ogłoszeniaData składania ofert
1 ASYSTENT (grupa badawczo-dydaktyczna) Inżynieria lądowa i transport 27.11.2020 28.12.2020
2 ASYSTENT (grupa badawczo-dydaktyczna) Inżynieria lądowa i transport 8.12.2020 15.01.2021
3 ASYSTENT (grupa badawczo-dydaktyczna) Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka 14.12.2020 15.01.2021
4 ADIUNKT Architektura i urbanistyka 7.01.2021 5.02.2021

 

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

#PlikStanowiskoDyscyplina naukowaData ogłoszeniaData składania ofert
1        

 

Wydział Inżynierii Mechanicznej

#PlikStanowiskoDyscyplina naukowaData ogłoszeniaData składania ofert
1 Asystent dydaktyczny Inzynieria Mechaniczna 22.12.2020 r. 22.01.2021 r.
2 Adiunkt Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki 11. 01. 2021 11. 02. 2021

 

Wydział Rolnictwa i Biotechnologii

#PlikStanowiskoDyscyplina naukowaData ogłoszeniaData składania ofert
1        

 

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

#PlikStanowiskoDyscyplina naukowaData ogłoszeniaData składania ofert
1 pdf  Asystent badawczo-dydaktyczny  Technologia żywności i żywienia  12.08.2020 r.  11.09.2020 r.
2 pdf  Asystent Badawczy  Nauki chemiczne  12.08.2020 r.  11.09.2020 r.
3 pdf  Asystent Badawczy  Nauki chemiczne  12.08.2020 r.  11.09.2020 r.
4 pdf  Asystent Badawczy  Nauki chemiczne  12.08.2020 r.  11.09.2020 r.
5 pdf  Profesor  Nauki chemiczne  12.08.2020 r.  11.09.2020 r.
6 pdf  Asystent Badawczy  Nauki chemiczne  22.10.2020 r.  21.11.2020 r.
7 pdf Profesor uczelni  Nauki chemiczne 16.11.2020 r. 15.12.2020 r.

 

Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektroniki

#PlikStanowiskoDyscyplina naukowaData ogłoszeniaData składania ofert
1  Asystent  Informatyka techniczna i telekomunikacja 28.07.2020 31.08.2020
2  Asystent (naukowo-dydaktyczny) Automatyka, elektronika i elektrotechnika 10.08.2020 10.09.2020
3  Asystent  Automatyka, elektronika i elektrotechnika 10.08.2020 10.09.2020
4  Asystent  Automatyka, elektronika i elektrotechnika 11.08.2020 10.09.2020
5  Adiunkt Automatyka, elektronika i elektrotechnika 23.10.2020 23.11.2020
6  Asystent Automatyka, elektronika i elektrotechnika 23.10.2020 23.11.2020
7  Profesor uczelni Automatyka, elektronika i elektrotechnika 23.10.2020 23.11.2020

 

Wydział Zarządzania

#PlikStanowiskoDyscyplina naukowaData ogłoszeniaData składania ofert
1 Profesor w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych Nauki o zarządzaniu i jakości, ekonomia 28.07.2020 31.08.2020

 

Instytut Matematyki i Fizyki

#PlikStanowiskoDyscyplina naukowaData ogłoszeniaData składania ofert
1        

 

Studium Języków Obcych

#PlikStanowiskoDyscyplina naukowaData ogłoszeniaData składania ofert
1  Adiunkt dydaktyczny  Filologia angielska  20.01.2021  20.02.2021

Drukuj