Konkurs na stanowisko nauczycieli akademickich w UTP

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

#PlikStanowiskoDyscyplina naukowaData ogłoszeniaData składania ofert
1  ASYSTENT (grupa badawczo-dydaktyczna) Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki 2.07.2020 31.07.2020
2 ASYSTENT (dydaktyczna) Inżynieria lądowa i transport 15.07.2020 31.08.2020

 

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

#PlikStanowiskoDyscyplina naukowaData ogłoszeniaData składania ofert
1        

 

Wydział Inżynierii Mechanicznej

#PlikStanowiskoDyscyplina naukowaData ogłoszeniaData składania ofert
1 Asystent w Katedrze Mechatroniki Inżynieria mechaniczna 29.06.2020 29.07.2020
2 Adiunkt w Katedrze Wzornictwa Sztuki projektowe 29.06.2020 29.07.2020
3 Profesora uczelni w Katedrze Wzornictwa Sztuki projektowe 2.07.2020 2.08.2020
4 Asystent Inzynieria Mechaniczna 27.07.2020 24.08.2020

 

Wydział Rolnictwa i Biotechnologii

#PlikStanowiskoDyscyplina naukowaData ogłoszeniaData składania ofert
1        

 

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

#PlikStanowiskoDyscyplina naukowaData ogłoszeniaData składania ofert
1 pdf        

 

Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektroniki

#PlikStanowiskoDyscyplina naukowaData ogłoszeniaData składania ofert
1  Asystent  Informatyka techniczna i telekomunikacja 28.07.2020 31.08.2020

 

Wydział Zarządzania

#PlikStanowiskoDyscyplina naukowaData ogłoszeniaData składania ofert
1 Profesor w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych Nauki o zarządzaniu i jakości, ekonomia 28.07.2020 31.08.2020

 

Instytut Matematyki i Fizyki

#PlikStanowiskoDyscyplina naukowaData ogłoszeniaData składania ofert
1        

 

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

#PlikStanowiskoDyscyplina naukowaData ogłoszeniaData składania ofert
1        

Drukuj