Koronawirus: wydarzenia


Środa, 1 kwietnia
2020
 

Wnioski o zapomogi

Począwszy od 1 kwietnia br. uruchamiamy możliwość zdalnego złożenia wniosku o zapomogę z funduszu stypendialnego za pośrednictwem systemu USOSweb.

Wnioski w tej formie będzie można składać w czasie trwania ograniczeń związanych ze stanem epidemii. Wysokość zapomogi w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020, zgodnie z Zarządzeniem Rektora Z.122.2019.2020 z dnia 27.03.2020 r., wynosi 500 zł.

Więcej...

 

Wnioski o stypendium dla osób niepełnosprawnych

Począwszy od 2 kwietnia br. uruchamiamy dla Was możliwość zdalnego złożenia wniosku o stypendium dla osób niepełnosprawnych z funduszu stypendialnego za pośrednictwem USOSweb.

Więcej...

Przesunięcie terminu opłat za wybrane usługi edukacyjne

W związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 405) jednorazowo w 2020 r. przedłuża się terminy wnoszenia opłat za wybrane świadczone usługi edukacyjne.

 
Piątek, 27 marca
2020
Czwartek, 26 marca
2020
 

Ważny komunikat dla kandydatów na studia II stopnia - nabór na s. letni 2019/2020

Planowany termin rejestracji internetowej i przesłania drogą elektroniczną (tylko i wyłącznie) dokumentów rekrutacyjnych (za pośrednictwem Internetowej Rekrutacji Kandydatów - IRK) to: 2 - 14 kwietnia 2020 r.

Więcej...

Zarządzenie Rektora w sprawie zmiany terminu płatności oraz wysokości opłaty za zakwaterowanie w Domu Studenta za miesiąc marzec 2020 r. dla studentów obywatelstwa polskiego, którzy opuścili Dom Studenta w zwiazku z zarządzeniem nr Z.113.2019.2020 z dnia 13 marca 2020 r.

W dniu dzisiejszym podjęta została decyzja o zmianie terminu płatności za zakwaterowanie w  Dom Studenta z 20 marca na 31 marca  br. oraz zmniejszeniu opłaty za zakwaterowanie za miesiąc marzec br.  do wysokości 1/3 miesięcznej opłaty dla studentów obywatelstwa polskiego, którzy opuścili dom studenta w związku z zarządzeniem Z.113.2019.2020z dnia 13 marca 2020 r.


Szczegóły w załączniku: Zarządzenie nr Z.120.2019.2020

 
Środa, 25 marca
2020
Poniedziałek, 23 marca
2020
 

Decyzja Rektora UTP w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w formie kształcenia zdalnego.

Zarządzenie

 

Pomoc finansowa dla studentów UTP

W wyniku zamknięcia miejsc pracy wiele osób straciło źródło utrzymania i znalazło się w trudnej sytuacji życiowej.

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego władze uczelni pracują nad uproszczeniem procedur wnioskowania o pomoc finansową w formie zapomogi z funduszu stypendialnego tak, żeby cały proces - od złożenia wniosku do jej przyznania - odbywał się z wykorzystaniem narzędzi do zdalnej komunikacji. Wypłata stypendiów za miesiąc marzec będzie miała miejsce planowo w środę 25 marca.

MNiSW: Funkcjonowanie uczelni w Polsce zawieszone do 10 kwietnia

Decyzją Prezesa Rady Ministrów zajęcia dydaktyczne zostają wstrzymane do 10 kwietnia 2020 roku.
 
Sobota, 21 marca
2020
Wtorek, 17 marca
2020
 

Zmiana formy składania wniosków o zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego

W czasie trwania ograniczeń związanych z zagrożeniem epidemiologicznym, skan wypełnionego wniosku o zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego można złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Tą drogą można również zgłosić rezygnację z ubezpieczenia.

MNiSW: Informacja w sprawie wyboru władz uczelni

Zawieszenie czynności wyborczych na UTP

Z powodu zagrożenia epidemiologicznego w Polsce Uczelniana Komisja Wyborcza bezterminowo zawiesza wszystkie czynności wyborcze na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym.

Zmiana godzin załatwiania spraw w sekretariatach rektorów, kanclerzy i kwestor

Biuro Rektora, Sekretariaty Prorektorów, Biuro Kanclerza i Sekretariat Kwestor czynne w godz. 10:00-12:00.

 
Poniedziałek, 16 marca
2020
Niedziela, 15 marca
2020
 

Zawieszenie terminów obron prac dyplomowych i przesunięcie rekrutacji na studia II stopnia

Obrony prac dyplomowych oraz egzaminy dyplomowe zawieszone od 16 marca do 25 marca 2020 r.

Jednocześnie przesunięty zostaje termin planowanej rekrutacji na studia II stopnia. Decyzja o terminie rekrutacji zostanie podjęta po 25 marca 2020 r.

Informacja o działaniach podejmowanych przez agencje podległe MNiSW w związku z COVID-19

W związku z rozprzestrzeniającym się wirusem SARS-CoV-2 i zawieszeniem przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zajęć dydaktycznych na uczelniach, nadzorowane przez resort agencje informują o realizowanych przez siebie przedsięwzięciach.

Automatyczne przedłużenie ważności legitymacji studenckich i doktoranckich do 31 maja

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Jarosława Gowina, dzięki któremu ważność legitymacji studenckich i doktoranckich zostanie, na mocy rozporządzenia, automatycznie wydłużona do 31 maja.

Zmiana zasad korzystania z Domów Studenta

Studenci i mieszkańcy Domów Studenta, którzy są w trudnej sytuacji i muszą dalej mieszkać w DS proszeni są o złożenie w portierni DS umotywowanego wniosku o dalsze zamieszkanie.

Dla studentów, którzy opuszczają lub opuścili DS zagwarantowane są pomieszczenia jako depozyt do przechowania rzeczy. Rzeczy do wskazanych pomieszczeń mogą dostarczyć studenci lub, w przypadku nieobecności studentów, oddelegowany do tego zespół.

 
Czwartek, 12 marca
2020
Środa, 11 marca
2020
 

Odwołanie zajęć dydaktycznych na UTP

W związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego odwołuje wszelkie formy zajęć dla studentów.

Odwołane/wstrzymane zostają m.in.:

  • wszelkie konferencje i imprezy organizowane w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
  • wyjazdy służbowe zagraniczne oraz udział w konferencjach, seminariach, szkoleniach krajowych itp. przedsięwzięciach pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu

Decyzja Rektora UTP o odwołaniu zajęć jest bezterminowa.


Drukuj