godlo
logoutp
hr excellence

Szkoła patentów na UTP

11.06.2018 r. w Urzędzie Patentowym RP podpisany został list intencyjny w sprawie utworzenia "Szkoły Patentów na UTP" pomiędzy Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym, Kuratorium Oświaty a Urzędem Patentowym RP. Porozumienie ma na celu zacieśnienie więzów między środowiskiem nauki i oświaty oraz wynalazczości. Współpraca polegać będzie na popularyzacji i promocji wśród młodzieży szkół średnich tematyki dotyczącej wynalazczości oraz praw związanych z ochroną patentową.

Nagroda specjalna Prezesa Urzędu Patentowego RP

Poznaliśmy laureatów VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca organizowanego od 2010 roku przez Politechnikę Świętokrzyską, którego celem jest budowa kultury innowacyjności w środowisku akademickim.

„Szkoła Patentów na UTP” - kolejna odsłona

16 stycznia 2018r. odbyła się Konferencja Inauguracyjna nowego przedsięwzięcia naszego uniwersytetu "Szkoła Patentów na UTP". „Szkoła Patentów na UTP” to przedsięwzięcie upowszechniające, promujące i popularyzujące osiągnięcia naukowe/naukowo-techniczne w kraju i za granicą. Daje młodzieży szansę na poszerzenie wiedzy na temat innowacyjności i jej znaczenia dla rozwoju regionu, kraju i współczesnego społeczeństwa opartego na wiedzy.

"Szkoła Patentów UTP" - Konferencja Inauguracyjna już za nami!

16 stycznia 2018r. odbyła się Konferencja Inauguracyjna nowego przedsięwzięcia naszego uniwersytetu "Szkoła Patentów na UTP".

Menu