IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Biznesowa Inżynieria Przyszłości 2018

Serdecznie zapraszamy do udziału w IV Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Biznesowej Inżynieria Przyszłości w dniach 15-16.05.2018 r. w Hotelu Panorama, ul. Tarczyńska 109a, 96-320 Mszczonów.

Inżynieria Przyszłości to konferencja naukowo-biznesowa organizowana przez Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Business Centre Club, skierowana do przedstawicieli świata nauki, biznesu, samorządów, jak i organizacji pozarządowych. Konferencja ukierunkowana jest głównie na spotkania oraz wymianę wiedzy i doświadczeń młodego pokolenia naukowców i przedsiębiorców, przedstawienie wyników prac B+R prowadzonych przez podmioty gospodarcze, jednostki naukowo-badawcze, centra i parki technologiczne, instytucje otoczenia biznesu.

Więcej informacji: https://futureengineering.itee.radom.pl/


Drukuj