IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Współczesne problemy budownictwa, Innowacyjne rozwiązania.

Budownictwo XXI wieku – wyzwania i ryzyko – to temat przewodni konferencji, która odbędzie się 12 września na UTP.

CEPPIS (Civil Engineering – Present Problems, Innovative Solutions) jest sztandarowym wydarzeniem organizowanym przez Koło Naukowe Zarządzania Projektami Budowlanymi COMA. Uczestniczą w nim naukowcy z całego świata zajmujący się współczesnymi problemami budownictwa. Spotkanie jest okazją do prezentacji wyników badań, a także wymiany doświadczeń środowiska naukowego. Podczas konferencji będzie możliwość wzięcia udział w dyskusji oraz prezentacji rozważań teoretycznych lub praktycznych, doświadczeń i wyników realizowanych badań. Oficjalnym językiem konferencji jest język angielski.

Wydarzenie stanowi część obchodów Europejskiego Roku Inżynierów Budownictwa (2018 European Year of Civil Engineers)

Konferencja odbędzie się w Regionalnym Centrum Innowacyjności, Sala C-8,
al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz
12 września br. (środa), godz. 8:00

Szczegółowe informacje nt. konferencji na stronie: www.ceppis.pl


Drukuj