Znaki – Bydgoszcz przemysłowa dawniej i dziś

Wraz z Muzeum Wodociągów w Bydgoszczy zapraszamy na konferencję Znaki – Bydgoszcz przemysłowa dawniej i dziś - przemysł bydgoski jako produkt kulturalny i turystyczny, która odbędzie się 28-29.11.2018 roku od godziny 9:00 w Hali Pomp Muzeum Wodociągów przy ulicy Gdańskiej 242.

Konferencja będzie okazją do rozważań nad historią rozwoju Bydgoszczy jako miasta przemysłowego oraz związanych z tą tematyką możliwości promowania kultury przemysłowej, sztuki inżynieryjnej. Zróżnicowane podejście do tematyki konferencji (techniczne, społeczne, gospodarcze, artystyczne, historyczne) pozwoli otworzyć dyskusję nad rolą przemysłu bydgoskiego w życiu miasta, a także rozważyć dziedzictwo poprzemysłowe Bydgoszczy w kontekście produktu kulturalnego, szlaku TeH2O, przemysłów kreatywnych oraz tożsamości mieszkańców. Konferencja ma w swych założeniach tworzyć nić dialogu między środowiskami naukowymi a uczniami szkół średnich oraz studentami kierunków związanych z promowaniem i popularyzowaniem historii Bydgoszczy i regionu. Z jednej strony podejście naukowe, z drugiej zaś empiryczny odbiór i postrzeganie poprzemysłowych składników przestrzeni miejskiej w kontekście kulturowym, bądź ich brak. Wydarzenie to wpisuje się również w działania obchodzonego obecnie Roku Bydgoskiego Dziedzictwa Przemysłowego.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy jest współorganizatorem wydarzenia.

Program konferencji.


Drukuj