Where Jędrzej Śniadecki met Jan Czochralski - seminarium

Serdecznie zapraszamy na Międzynarodowe Sympozjum pt.: Where Jędrzej Śniadecki met Jan Czochralski. From innovative high-tech to patents and business incubators, które odbędzie się 10-11.12.2018 r. w RCI UTP w Bydgoszczy - sala Senatu C8 - Al. Prof. S. Kaliskiego 7.

W pierwszym dniu tematyka Sympozjum będzie dotyczyć roli pierwiastka, który, co bardzo prawdopodobne, choć pod inną nazwą, odkrył początkiem XIX wieku Śniadecki (ruten - vestium wg Śniadeckiego), a który używany jest w ultranowoczesnej technologii krystalicznych materiałów optoelektronicznych jako istotna domieszka kryształu. Powiązanie pomiędzy dokonaniami patrona uczelni, Jędrzeja, a dokonaniami Jana Czochralskiego są takie, że światłoczułe domieszki na bazie rutenu, którym zajmował się Śniadecki, są używane w kryształach uzyskiwanych metodą CZ (ok. 80 procent światowej produkcji) do otrzymywania, np. komórek fotowoltaicznych, tzn. jednostek budulcowych paneli fotowoltaicznych.

Ponadto, dokonamy wypromowania na Sympozjum nowoczesnych technik mikroskopowych i spektroskopowych, których prekursorem był Czochralski (radiomikroskop; metalograf; mikrofotometr), a także w drugim dniu Sympozjum, wspólnie z Centrum Transferu Technologii UTP i instytucjami partnerskimi, zwrócimy uwagę na to, że był on twórcą wielu patentów w kraju i na świecie, a także, co przyda się w przedstawianiu zasad działania inkubatorów przedsiębiorczości na bydgoskich uczelniach, był osobą, która jako naukowiec dokonywała skutecznej komercjalizacji swoich badań laboratoryjnych.Przedsiębiorców szczególnie zapraszamy drugiego dnia Sympozjum. Podczas drugiego dnia Sympozjum 11.12.2018r. odbędzie się wystawa posterów prezentujących granty przedwdrożeniowe z projektu inkubator innowacyjności+. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy (Lider utworzonego Konsorcjum) oraz Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy realizowały przez ostatnie dwa lata wspólny projekt pn. "Inkubator Innowacyjności +". Obie uczelnie dostały na ten cel prawie 3,8 mln zł z Unii Europejskiej z programu realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Z całej kwoty dofinansowania ok. 1,9 mln zł obie uczelnie przeznaczyły na wewnętrzne działanie konkursowe, które ma promować najlepsze innowacyjne projekty obu uczelni, wynalazki, pomysły, badania naukowe, które mogą być zastosowane w biznesie i trafić na rynek w formie konkretnych usług czy produktów. W dwóch zorganizowanych edycjach konkursowych pracownicy UTP oraz UKW w Bydgoszczy zrealizowali 30 grantów przedwdrożeniowych (20 UTP oraz 10 UKW). Drugi dzień Seminarium będzie podsumowaniem ich działań.
Sympozjum pozwoli nam zwieńczyć obchodzoną przez cały rok 250 rocznicę urodzin współpatrona naszej uczelni Profesora Jędrzeja Śniadeckiego. Sympozjum jest skierowane nie tylko do społeczności akademickiej (studentów, doktorantów i naukowców) z kraju i zagranicy, lecz również do mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w celu promowania postaw proinnowacyjnych i interkulturowych, czego wybitnym przykładem są postaci Jędrzeja Śniadeckiego, jednego z patronów naszej Uczelni, którego 250 rocznicę urodzin obchodzimy w tym roku oraz Jana Czochralskiego, światowej renomy chemika, krystalografa i materiałoznawcy.

Sympozjum jest wspierane przez Bank Pekao i objęte honorowym patronatem Marszałka województwa kujawsko-pomorskiego.


Sympozjum zorganizowano w ramach idei pod nazwą: JĘDRZEJ ŚNIADECKI i JAN CZOCHRALSKI – WIELCY SYNOWIE REGIONU KUJAWSKO-POMORSKIEGO. BADANIA STOSOWANE NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ – W STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI.

Zaproszenie.

Agenda

Day I/Dzień Pierwszy

9:30 - rejestracja

10:00-10:15 - Welcoming Address (A. Gadomski, UTP Bydgoszcz)

10:15-10:50 - Vestium and Ruthenium in the Context of the History of Chemistry (H. Lichocka, Instytut Historii Nauki PAN, Warszawa)

10:50-11:30 - Optical properties of some NLO crystals doped with selected rare earth ions (D. Kasprowicz, PTWK & PP Poznań)

11:30-11:50 - Coffee Break

11:50-12:30 - Inorganic Nanoluminophors Based on Rare Earths Ions and Their Multifunctional Hybrids. Importance in Science and Modern Applications (S. Lis, UAM Poznań)

12:30-13:05 - Novel Czochralski-Grown Scintillator Materials (W. Drozdowski, UMK Toruń)

13:15-14:10 - Lunch

14:15-14:50 - From Czochralski’s radiomicroscope to Nobel Price for STM (scanning tunneling microscopy) (P. Tomaszewski, INTiBS PAN Wrocław)

14:50-15:25 - Atomic-Level STM Based Studies of Metal-Semiconductor Interactions on Ge(001) (R. Czajka, PP Poznań)

15:25-16:05 - Atomic force microscopy: is there room for innovation 30 years after its invention (L. Bellon, University of Lyon, UCBL & CNRS, France)

16:05-16:15 - Closing Address (A. Gadomski/A. Mroziński, UTP Bydgoszcz)


Day II/Dzień Drugi

Podsumowanie Projektu Inkubator Innowacyjności+

10:00-10:15 - Powitanie gości (w tym przedsiębiorców Pomorza i Kujaw)

10:15-10:45 - Podsumowanie Projektu Inkubator Innowacyjności+ (A. Mroziński, UTP w Bydgoszczy)

10:45-11:15 - O Patentach Jana Czochralskiego (P. E. Tomaszewski, INTiBS Wrocław)

11:15-11:45 - Prowadzenie biznesu w krajach niemieckojęzycznych- ujęcie prawne i praktyczne (R. Churawski, HUB Berlin)

11:45-12:00 - Przerwa kawowa

12:00-12:30 - Podpisanie umowy o współpracy: UTP w Bydgoszczy - firma Hanplast Innowacyjne moduły PV firmy Hanplast (M. Potocki - Hanplast)

12:30-13:00 - Regionalny Fundusz Eksportowy - założenia wsparcia procesów umiędzynarodowienia MŚP w województwie kujawsko -pomorskim (W. Gogulska - TARR)

13:00-13:30 - Rozwiązywanie problemów społecznych szansą na nowoczesny start-up. Model programu e- Pionier (R. Krzemianowski - Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Politechniki Gdańskiej)

13:30-13:40 - Podsumowanie drugiego dnia Sympozjum

 

 

 

 


Drukuj