VI. Międzynarodowa Konferencja Mostowa im. Rudolfa Modrzejewskiego MOSTY – TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ w Bydgoszczy

mosty baner

15 listopada 2018 roku na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich odbyła się VI. Międzynarodowa Konferencja Mostowa im. Rudolfa Modrzejewskiego MOSTY – TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ.

Organizatorem Konferencji było Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej oraz Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy przy współudziale Council of Polish Engineers in North America, Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej O/Pomorsko-Kujawski, Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy. Konferencję organizowana jest co dwa lata, a jej głównym celem jest przedstawienie szeroko pojętej problematyki mostowej.

Międzynarodowa Konferencja Mostowa im. Rudolfa Modrzejewskiego – „MOSTY – TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ” ma takie imię, ponieważ w Bydgoszczy znajduje się most stalowy przez Wisłę noszący nazwę – „Most Fordoński im. Rudolfa Modrzejewskiego” (Ralph Modjeski). Uroczystość nadania tej nazwy odbyła się w dniu 15 maja 2008 roku, a towarzyszyło jej Międzynarodowe Sympozjum Mostowe oraz wystawa p.n. „Rudolf Modrzejewski – twórca mostów w Ameryce” ze zbiorów Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce.

Tematyka organizowanej w dniu 15 listopada 2018 roku Konferencji dotyczyła:

  • problematyki wykonawstwa obiektów mostowych
  • konstrukcji i materiałów stosowanych w mostownictwie
  • technologii budowy i remontów mostów
  • obliczania i projektowania mostów
  • niezawodności i trwałości mostów

W skład komitetu naukowego Konferencji, obok znanych polskich „mostowców” wchodzili także znamienici profesorowie ze Stanów Zjednoczonych Ameryki. Patronat honorowy nad imprezą objęli Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Prezydent Miasta Bydgoszczy, Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Po otwarciu konferencji gości przywitał przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego prof. Adam Podhorecki. Głos zabierali także zaproszeni goście.

Część problemowa konferencji rozpoczęła się od dwóch referatów dotyczących inwestycji realizowanych między innymi na terenie naszego województwa. Pierwszy z nich był wygłoszony przez Jarosława Gołębiewskiego, Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy i nosił tytuł „Trasa S-5 – nowe wyzwania dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad”. Drugi referat pt. „Obiekty mostowe realizowane w ramach budowy drogi ekspresowej S-5 na terenie kujawsko-pomorskiego” wygłosił Czesław Szczesik Naczelnik Wydziału Mostów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy.

W kolejnych referatach poruszano głównie tematykę związaną z projektowaniem, wykonawstwem i utrzymaniem obiektów mostowych. Dotyczyło to obszaru całej Polski oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki, skąd na bydgoską konferencję przyjechał prof. Andrzej S. Nowak (Auburn University).
W wygłaszanych referatach pojawiała się także tematyka dotycząca zastosowania nowych materiałów, czy konstrukcji. Poruszano także niezwykle ważną problematykę związaną z utrzymaniem, przeglądami i remontami obiektów mostowych.

Wieczorem 15 listopada odbył się uroczysty koncert w wykonaniu bydgoskich artystów, a po nim spotkanie towarzyskie w Zespole Pałacowo-Parkowym w Ostromecku.

Streszczenia wszystkich wygłoszonych referatów ukazały się w materiałach konferencyjnych, natomiast pełne treści referatów, po wymaganych recenzjach, zostaną opublikowane w czasopismach naukowych.

 

dr inż. Justyna Sobczak-Piąstka


Drukuj