IV Interdyscyplinarne Sympozjum Naukowe „Nauka niejedno ma imię…”

Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów ma zaszczyt po raz czwarty zaprosić Państwa na IV Interdyscyplinarne Sympozjum Naukowe „Nauka niejedno ma imię…”, które odbędzie się 25-26 czerwca 2016 roku.

Podstawowym celem przedsięwzięcia jest doskonalenie własnego warsztatu naukowego, sztuki prezentacji, integracja pracowników naukowych, doktorantów i studentów, a także inspiracja do nawiązywania współpracy oraz do tworzenia interdyscyplinarnych zespołów badawczych. Uczestnicy Konferencji mają możliwość przedstawienia wyników badań naukowych uzyskanych w ramach realizacji badań naukowych, prac dyplomowych; zaprezentowania swojej działalności naukowej oraz przedstawienia praktycznych zastosowań i możliwości aplikacji podjętych działań. Udział w konferencji oraz towarzyszące jej wydarzenia pozwolą na zdobycie nowych doświadczeń, umożliwią wymianę myśli i poglądów w gronie osób reprezentujących różne dziedziny nauki, czego efektem może być ustanowienie nowych lub też weryfikacja obranych wcześniej kierunków badań. Rozległa, merytoryczna dyskusja pozwala na poszerzanie horyzontów, promocję regionów i uczelni. Wypracowane schematy i nowe pomysły mogą przynieść korzyści dla społeczeństwa i rozwoju nauki.

Zakres tematyczny Sympozjum obejmuje nauki:

  • przyrodnicze,
  • techniczne,
  • inżynieryjne,
  • medyczne i nauki o zdrowiu,
  • humanistyczne i społeczne,
  • rolnicze.

W ramach organizacji wydarzenia oferujemy Państwu możliwość opublikowania prac w formie rozdziału w monografii naukowej. Wydane w ten sposób artykuły, spełniają określone kryteria są uwzględniane przy ocenie ewaluacyjnej dorobku naukowego.

Numeru tel. do organizatora: Waldemar Studziński 604-785-166
 
Rejestracja zakończona
 

Komunikat Sympozjum - pobierz

Regulamin Sympozjum - pobierz

Formularz zgłoszeniowy - pobierz

Wzór streszczenia - pobierz

 


Drukuj