III Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Współczesne problemy budownictwa, Innowacyjne rozwiązania CEPPIS 2017

Koło Naukowe Zarządzania Projektami Budowlanymi COMA serdecznie zaprasza do udziału w III Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu Współczesne problemy budownictwa, Innowacyjne rozwiązania (Civil Engineering – Present Problems, Innovative Solutions CEPPIS).

 

 


CEPPIS jest sztandarowym wydarzeniem organizowanym przez Koło Naukowe Zarządzania Projektami Budowlanymi COMA, które decyzją nr 2/2015 z dnia 7 kwietnia 2015 roku zostało wpisane do Rejestru Kół Naukowych Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Uczestniczą w nim naukowcy z całego świata zajmujący się współczesnymi problemami budownictwa.


Konferencja jest okazją do prezentacji wyników badań, a także wymiany doświadczeń czego beneficjentem jest szeroko rozumiane środowisko naukowe.
Tematem przewodnim tegorocznej konferencji jest optymalizacja w biznesie i inżynierii. Propagowanie najefektywniejszych metod osiągania celów gospodarczych stanie się hasłem przewodnim tegorocznego wydarzenia.
Zachęcamy do wzięcia udziału w dyskusji podczas konferencji, prezentacji rozważań teoretycznych lub praktycznych, doświadczeń i wyników realizowanych badań. Oficjalny język konferencji: j. angielski.

Konferencja odbywa się w ramach obchodów 50-lecia Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska.


Współorganizatorzy:
• Koło Naukowe Zarządzania Projektami Budowlanymi COMA,
• Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska (WBAiIŚ),
• Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy (UTP),
• Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Bydgoszczy (PZITB),
• Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (NOT),


Partnerzy:
• PMI Kujawsko-Pomorskie Branch
• Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Piotr Całbecki – honorowy patronat
• Prezydent Miasta Bydgoszczy, Rafał Bruski – honorowy patronat

Szczegółowe informacje i komunikaty Konferencji na stronie:
www.ceppis.pl


Drukuj