STAŻ? I PRACĘ MASZ! – program stażowy dedykowany studentom 7 kierunków Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

Jednostka realizująca: Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej i Wydział Rolnictwa i Biotechnologii

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój; Oś III Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym


OPIS PROJEKTU

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych oraz pewności siebie na rynku pracy u studentów 7. kierunków Uniwersytetu Technologiczno–Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Programem płatnych staży krajowych objętych zostanie 96 studentów studiów stacjonarnych I stopnia z naborów 2015/16 i 2016/17 z następujących kierunków studiów:

z Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej:

- technologia żywności i żywienie człowieka (inżynieria żywności),
- analityka chemiczna i spożywcza,
- technologia chemiczna.

z Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii:

- technologia żywności i żywienie człowieka (technologie produktów roślinnych i technologie produktów zwierzęcych),
- rolnictwo,
- biotechnologia,
- architektura krajobrazu.

w wymiarze:

76 osób – 120 h/os.
20 osób – 360 h/os.

Okres realizacji: od 2018-01-02 do 2019-11-30

Całkowita kwota projektu wynosi: 504 900,00 zł

Kierownik projektu: dr inż. Grażyna Gozdecka


Więcej informacji znajduje się na stronach wydziałowych:

Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej: http://wtiich.utp.edu.pl/power/

oraz

Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii: http://wrib.utp.edu.pl/component/content/article/91-aktualnosci/117-staz-i-prace-masz-program-stazowy-dla-studentow-utp?Itemid=809


Plakat informacyjny (pobierz)


Drukuj