Inkubator Innowacyjności +

 Jednostka realizująca: RCI - Centrum Transferu Technologii

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Działanie 4.4 Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R w PO IR


OPIS PROJEKTU

Szczególowe informacje dostępne na stronie www RCI- CTT


Drukuj