STAŻ NA START

Jednostka realizująca: Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój;
Oś III Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym


OPIS PROJEKTU
Grupę docelową projektu „Staż na start” stanowią studenci czterech ostatnich semestrów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska z kierunków:
• budownictwo,
• inżynieria środowiska,
• architektura i urbanistyka,
• architektura,
• architektura wnętrz.
W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 164 studentów.


Celem projektu jest umożliwienie studentom podniesienia kompetencji przez zdobycie nowych doświadczeń i umiejętności w ramach wysokiej jakości staży odbywanych w wiodących w branży przedsiębiorstwach i instytucjach oraz w jednostkach samorządu terytorialnego.
Wymiar stażu wynosi 120 godzin na jednego studenta (4-6 tygodni). Staże będą realizowane w latach 2018 i 2019 w miesiącach czerwiec-wrzesień.

Kierownik projektu, koordynator ds. studentów dla kierunku studiów Inżynieria Środowiska: dr inż. Mieczysław Stachowiak
Zastępca kierownika projektu, koordynator ds. studentów dla kierunku studiów Budownictwo: dr inż. Łukasz Mrozik
Koordynator ds. studentów dla kierunku studiów Budownictwo: mgr inż. Agnieszka Grzybowska
Koordynator ds. studentów dla kierunków studiów Architektura oraz Architektura i Urbanistyka: dr Iga Grześkow
Koordynator ds. studentów dla kierunku studiów Architektura Wnętrz: mgr szt. Agnieszka Walther

Okres realizacji projektu: od 2018-03-01 do 2019-12-31

Dofinansowanie projektu z UE: 607 089,04 zł


Więcej informacji na stronie internetowej Wydziału (http://wbis.utp.edu.pl/index.php/studenci/stae/aktualnoci-staz-na-start.html) oraz na profilu FB (facebook.com/wbaiis)

Plakat informacyjny (pobierz)


Drukuj