NOWOCZESNA I EFEKTYWNA UCZELNIA - kompleksowy rozwój innowacyjnego kształcenia studentów Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego i efektywnego zarządzania uczelnią

Jednostka realizująca: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Oś III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych


OPIS PROJEKTU

Celem głównym projektu jest wzrost jakości zarządzania uczelnią oraz wzrost kompetencji u 1700 studentów UTP – 4 ostatnie semestry (814 K i 884 M), 200 pracowników dydaktycznych (96 K i 104 M) oraz 100 pracowników kadry zarządczej i administracyjnej (80 K i 20 M) 7 wydziałów Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy w terminie do 31 marca 2022 r. poprzez uruchomienie nowych specjalizacji, realizację programów stażowych dopasowanych do potrzeb gospodarki, realizację szkoleń i warsztatów dla studentów, pracowników dydaktycznych, kadry zarządczej i administracyjnej oraz wdrożenie narzędzia informatycznego do wspierania zarządzania uczelnią.

 

Okres realizacji projektu: od 02.04.2018 do 31.03.2022


Dofinansowanie projektu: 11 367 333,14 zł w tym ze środków UE 9 914 137,17 zł.


Harmonogram udzielania wsparcia w projekcie (pobierz)

Plakat informacyjny (pobierz)


Plakat - Zadania Projektu (pobierz)

Plakat - Wskaźniki Projetu (pobierz)

 


Drukuj