System cross-belt do zautomatyzowanego sortowania ładunków jednostkowych metodą dwuetapową

ncbr logo z czerwonym napisem

Jednostka realizująca: Wydział Inżynierii Mechanicznej

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Działanie 4.1. Badania naukowe i prace rozwojowe Poddziałanie 4.1.4. Projekty aplikacyjne

 

OPIS PROJEKTU


Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego systemu sortującego cross-belt, posiadającego unikatową opcję sortowania finalnego w zrzutkach karuzelowych.
Planowanym efektem projektu jest wprowadzenie do sprzedaży innowacyjnego systemu do sortowania dwuetapowego, usprawniającego proces kompletacji falowej w magazynach sklepów internetowych i tradycyjnych sieciach sklepów rozwijających sprzedaż internetową.
Projekt realizowany jest w 3 etapach, które obejmują prace badawczo-rozwojowe oraz prace przedwdrożeniowe.

W skład Konsorcjum realizującego projekt wchodzą:
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy - Lider Konsorcjum
Krzysztof Sutowski REGALUX - Konsorcjant

Okres realizacji: 01.10.2019 – 30.09.2022
Koszty kwalifikowane projektu wynoszą 10 881 038,46 PLN a wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich to 6 653 634,12 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój.
Projekt realizowany z ramach konkursu narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Projekty aplikacyjne

Plakat informacyjny (pobierz), metryczka projektu (pobierz)

 

FE POIR poziom pl 1 rgb

 

 


Drukuj