RYNEK PRACY DLA STUDENTA! - podnoszenie kompetencji dopasowanych do potrzeb gosodarki studentów II stopnia kierunków: Mechanika i budowa maszyn i Transport

RYNEK PRACY DLA STUDENTA! - podnoszenie kompetencji dopasowanych do potrzeb gosodarki studentów II stopnia kierunków: Mechanika i budowa maszyn i Transport

Jednostka realizująca: Wydział Inżynierii Mechanicznej

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój; Oś III Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym


Drukuj