Szarżuj na staż! - program praktycznego kształcenia dla studentów Wydziału Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Techlologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

Szarżuj na staż! - program praktycznego kształcenia dla studentów Wydziału Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Techlologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

Jednostka realizująca: Wydział Inżynierii Mechanicznej

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój; Oś III Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

OPIS PROJEKTU "SZARŻUJ NA STAŻ! - program praktycznego kształcenia dla studentów Wydziału Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego w Bydgoszczy” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ.

Okres realizacji projektu: 1.05.2016 – 30.11.2017

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych 150 studentów, trzech kierunków studiów stacjonarnych I stopnia (mechaniki i budowy maszyn, transportu oraz inżynierii odnawialnych źródeł energii) poprzez objęcie ich programem stażowym u pracodawców podnoszącym kwalifikacje i doświadczenie zawodowe niezbędne na rynku pracy.

Grupę docelową projektu stanowią studenci studiów stacjonarnych I stopnia na Wydziale Inżynierii Mechanicznej z następujących kierunków:
- mechanika i budowa maszyn,
- transport,
- inżynieria odnawialnych źródeł energii

Projekt zakłada realizację trzech typów zadań:
1) Staży krajowych jednomiesięcznych,
2) Staży krajowych trzymiesięcznych
3) Staży zagranicznych jednomiesięcznych

Realizacja projektu: Projekt realizowany jest od maja 2016r. Właśnie zakończyła się pierwsza edycja staży w której wzięło udział łącznie 88 studentów. Najwięcej, bo aż 65 osób, zdecydowało się obyć staż krajowy jednomiesięczny. Studenci mieli możliwość poznać zasady funkcjonowania i zdobyć doświadczenie w takich firmach jak: PESA S.A., Belma AS, Towimor, Formplast, Erplast czy Generalna Dyrekcja róg Krajowych i Autostrad. 11 studentów zdecydowało się zrealizować staż 3 miesięczny i wybrali takie przedsiębiorstwa jak: PESA S.A, Hydrotor czy KIA Motors. Natomiast 12 studentów wyjechało za granicę aby odbyć miesięczny staż w międzynarodowej firmie. Największą popularnością cieszyły się takie kraje jak: Czechy, Słowacja i Ukraina. Z ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych po zrealizowaniu staży wynika, że ogromna większość studentów jest bardzo zadowolona z udziału w projekcie, potwierdza, że w wyniku realizacji stażu nabyła nowe kompetencje i zdobyła cenne doświadczenie. Ponadto wielu studentów otrzymało ofertę pracy od firmy, w której odbywało staż. Od marca 2017r. rozpocznie się nabór uczestników na drugą edycję staży. Będą one dedykowane studentom VI semestru kierunków: mechanika
i budowa maszyn, transport i inżynieria odnawialnych źródeł energii. Studenci mają możliwość zgłaszać się na staże krajowe i zagraniczne, jedno i trzymiesięczne.

Wartość projektu: 772 717,56 zł.

Dofinansowanie projektu z UE: 749 536,03 PLN

 

Plakat informacyjny (pobierz)

 


Drukuj