Certyfikowane szkolenia i zajęcia praktyczne jako podniesienie kompetencji zawodowych studentów kierunku Zootechnika na WHiBZ UTP

Certyfikowane szkolenia i zajęcia praktyczne jako podniesienie kompetencji zawodowych studentów kierunku Zootechnika na WHiBZ UTP

Jednostka realizująca: Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój; Oś III Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym


OPIS PROJEKTU

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Certyfikowane szkolenia i zajęcia praktyczne jako podniesienie kompetencji zawodowych studentów kierunku Zootechnika na WHiBZ UTP” o sygnaturze POWR.03.01.00-00-K146/16.

Termin realizacji projektu: 1.10.2016 – 30.09.2019

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i komunikacyjnych studentów czterech ostatnich semestrów studiów stacjonarnych I stopnia (studia inżynierskie) kierunku Zootechnika Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt na UTP w Bydgoszczy. Podniesie kompetencji nastąpi poprzez realizację certyfikowanych szkoleń, zajęć warsztatowych, jak również dodatkowych, które prowadzone będą wspólnie z pracodawcami. Ponadto zaplanowano realizację dodatkowych zadań praktycznych dla studentów realizowanych w formie projektowej oraz wizyt studyjnych u pracodawców, w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy i społeczeństwa.
Wymienione powyżej zadania, które będą konsekwentnie realizowane w ramach projektu z całą pewnością przyczynią się do podniesienia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju.

Grupa docelowa:

Uczestnikami projektu będą studenci czterech ostatnich semestrów studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Zootechnika, Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt na UTP w Bydgoszczy.

Zadania realizowane w ramach projektu:

W ramach projektu przewidziano realizację siedmiu (7) zadań, które dedykowane są dla studentów I stopnia kierunku Zootechnika:

1. Zajęcia warsztatowe przygotowujące do przeprowadzenia seksowania różnych gatunków drobiu.

2. Certyfikowane szkolenie z zakresu seksowania różnych gatunków drobiu.

3. Certyfikowane szkolenia w zakresie zarządzania bezpieczeństwem w łańcuchu żywnościowym:

a) "Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem łańcucha żywnościowego"

b) "Pełnomocnik ds. systemu zarządzania bezpieczeństwem łańcucha żywnościowego"

4. Certyfikowane szkolenia z zakresu zabiegów inseminacyjnych zwierząt gospodarskich.

5. Dodatkowe zajęcia z zakresu pobierania próbek materiałów roślinnych i zwierzęcych realizowane wspólnie z pracodawcami.

6. Konserwatoria terenowe jako dodatkowe zajęcia praktyczne dla studentów realizowane w formie projektowej.

7. Zajęcia warsztatowe z przeprowadzania korekcji racic.

Realizacja projektu:

Projekt realizowany jest od 1 października 2016 roku.
Pierwsza rekrutacja uczestników kierunku Zootechnika trwała od 07.12.2016r. do 21.12.2016r. W lutym 2017 zostały zrealizowane Certyfikowane szkolenia w zakresie zarządzania bezpieczeństwem w łańcuchu żywnościowym oraz Certyfikowane szkolenia z zakresu zabiegów inseminacyjnych zwierząt gospodarskich.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 334 223,36 PLN


Harmonogram udzielania wsparcia w projekcie (pobierz)

Plakat informacyjny (pobierz)

 


Drukuj