Bezpieczna żywność - Nowe programy kształcenia na UTP

 

Bezpieczna żywność - Nowe programy kształcenia na UTP

Jednostka realizująca: Wydział Rolnictwa i Biotechnologii

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój; Oś III Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym


OPIS PROJEKTU

Przedmiotem projektu jest polepszenie oferty Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy w obszarze kształcenia na rzecz bezpieczeństwa żywności poprzez utworzenie, we współpracy ze środowiskiem

Przedmiotem projektu jest polepszenie oferty Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy w obszarze kształcenia na rzecz bezpieczeństwa żywności poprzez modyfikację, we współpracy ze środowiskiem gospodarczym planu i programu studiów II stopnia, kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka na Wydziale Rolnictwa i Biotechnologii.

Wsparty w ramach projektu kierunek realizowany będzie częściowo przez przedstawicieli otoczenia gospodarczego, którzy prowadzić będą ze studentami ćwiczenia i zajęcia o charakterze warsztatowym.

Celem projektu jest wzrost kompetencji (zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych) studentów wspartego Wydziału UTP, który pozwoli im na lepsze dostosowanie do potrzeb i oczekiwań pracodawców.

Grupę docelową projektu stanowić będą studenci zmodyfikowanego kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka – studia II stopnia, którzy rozpoczną kształcenie w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 (planowany nabór wynosi 30 osób).

Projekt zakłada realizację następujących zadań:

1) Dostosowanie do potrzeb pracodawców programu kształcenia na kierunku II stopnia Technologia żywności i żywienie człowieka na Wydziale Rolnictwa i Biotechnologii.

2) Realizacja we współpracy z pracodawcami kształcenia na kierunku II stopnia Technologia żywności i żywienie człowieka Wydziale Rolnictwa i Biotechnologii.

 

Projekt posiada pozytywną opinię Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie zgodności planowanych do realizacji programów kształcenia z Regionalną Strategią Innowacji.


Harmonogram udzielania wsparcia w projekcie (pobierz)

Plakat informacyjny (pobierz)

 


 

Realizacja Projektu

Zadanie 3


Rekrutacja kandydatów na studia II stopnia Technologii Żywności i Żywienia Człowieka.
Dokumenty dodatkowe wymagane na etapie rekrutacji:
1. Deklaracja udziału w projekcie (pobierz)
2. Oświadczenie uczestnika projektu (pobierz)
3. Formularz danych - Dane uczestników indywidualnych (pobierz)

Zadanie 4
Realizacja kształcenia na kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka WRiB UTP we współpracy z pracodawcami.

 

 

 


Drukuj