Termomodernizacja budynków (3.1 i 3.2.) Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego wraz z wymianą oświetlenia wewnętrznego

logo FE Infrastruktura i Srodowisko rgb 1UE FS rgb 1

 

 

 

 

 

Termomodernizacja budynków (3.1 i 3.2.) Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego wraz z wymianą oświetlenia wewnętrznego

Jednostka realizująca: Administracja Centralna

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

PRIORYTET: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki DZIAŁANIE 1: Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach

PODDZIAŁANIE 1.3.1.: Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach publicznych


OPIS PROJEKTU

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków naukowo-dydaktycznych 3.1 i 3.2 na terenie kampusu UTP w Fordonie.

Celami szczegółowymi są:

1. Ograniczenie strat ciepła w budynkach w wyniku poprawy izolacyjności termicznej przegród i stolarki okiennej i drzwiowej.

2. Poprawa stanu technicznego instalacji energetycznej budynków poprzez modernizację instalacji c. o. i usprawnienie oświetlenia wewnętrznego.

3. Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym modernizowanych obiektów dzięki zastosowaniu instalacji fotowoltaicznych.

 

Realizacja celu głównego oraz celów szczegółowych przyczyni się do polepszenia parametrów zużycia energii - zmniejszenia wartości wskaźników rocznego zapotrzebowania na energię.

 

Zakres prac przewidzianych przy termomodernizacji budynku 3.1 i łącznika obejmuje:


1. Prace remontowo-budowlane:

- naprawa istniejących ścian murowanych polegająca na likwidacji spękań i zarysowań ścian;

- izolacja fundamentu oraz cokołu;

- izolacja ścian powyżej cokołu;

- izolacja dachu;

- izolacja ścian w miejscach okładziny betonowej;

- wymiana stolarki okiennej na PCV i drzwiowej na aluminiową o wymiarach otworów odpowiadającym istniejącym otworom;

- wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz grzejnikami na nową o znikomej bezwładności cieplnej.

2. Wymiana oświetlenia na energooszczędne.

3. Instalacja ogniw fotowoltaicznych (planowana moc nominalna 40 kW).

4. Wykonanie prób szczelności budynku oraz badań kamerą termowizyjną.

 

Zakres prac przewidzianych przy termomodernizacji budynku 3.2 i łącznika obejmuje:


1. Prace remontowo-budowlane:

- docieplenie ścian zewnętrznych w tym docieplenie ścian zewnętrznych piwnic, docieplenie ścian zewnętrznych budynku w części socjalno-frontowej, docieplenie ścian zewnętrznych budynku w części hali,
docieplenie podwalin pod ściany zewnętrzne hali, docieplenie ścian zewnętrznych łącznika;

- docieplenie stropodachu i dachu (wraz z miejscową naprawą pokrycia dachowego w części frontowej);

- docieplenie stropów nad przejściami i podcieniami;

- wymiana obróbek blacharskich attyk i parapetów okiennych;

- wymianę stolarki okiennej, świetlików i drzwi zewnętrznych na nowe spełniające wymagania obowiązujących warunków technicznych;

- modernizację instalacji centralnego ogrzewania (obejmującą wymianę grzejników i instalacji c. o.) wraz z wymianą węzła cieplnego zlokalizowanego w piwnicy budynku.
2. Wymiana oświetlenia na energooszczędne.

3. Instalacja ogniw fotowoltaicznych (planowana moc nominalna 40 kW).
4. Wykonanie prób szczelności budynku oraz badań kamerą termowizyjną.

 

Wartość projektu ogółem: 10 448 402,34 PLN, w tym dofinansowanie z UE 4 984 657,05 PLN.

W dniu 30 maja 2019 r. aneksowano Umowę o dofinansowanie, wartość projektu ogółem wzrosła do 12 037 014,58 PLN, w tym dofinansowanie z UE wynosi 7 289 515,22 PLN.

 


 

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko stworzyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem

adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub

specjalnego formularza, link do dokumentu:

https://nieprawidlowosci.mrr.gov.pl/bazy/konsultacje-spoleczne/eaplikacjakonsultacje.

nsf/document.xsp?unid=9B0502CE55377495C1257C0D0026120B&titleMenu=Dokument&uniddoc=78D0863A

E117E52DC1257DF5004669FC

 


Działania promocyjne

Plakat informacyjny (pobierz), (pobierz-30.05.2019)    

Tablica informacyjna (pobierz)

 


Dokumentacja fotograficzna robót budowlanych


Drukuj