"Szkoła Patentów UTP" - Konferencja Inauguracyjna już za nami!

16 stycznia 2018r. odbyła się Konferencja Inauguracyjna nowego przedsięwzięcia naszego uniwersytetu "Szkoła Patentów na UTP".

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej fotorelacji z wydarzenia, a także materiału przygotowanego przez  "Zbliżenia" TVP Bydgoszcz, a także Radio PiK

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: JM Rektor UTP, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Prezes Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji oraz Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Patronat medialny: TVP Bydgoszcz, Express Bydgoski, Gazeta Pomorska, Radio Pik.

„Szkoła Patentów na UTP” to przedsięwzięcie upowszechniające, promujące i popularyzujące osiągnięcia naukowe/naukowo-techniczne w kraju i za granicą. Daje młodzieży szansę na poszerzenie wiedzy na temat innowacyjności i jej znaczenia dla rozwoju regionu, kraju i współczesnego społeczeństwa opartego na wiedzy.

PROGRAM KONFERENCJI


Drukuj