Nagroda specjalna Prezesa Urzędu Patentowego RP

Poznaliśmy laureatów VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca organizowanego od 2010 roku przez Politechnikę Świętokrzyską, którego celem jest budowa kultury innowacyjności w środowisku akademickim.


Nagrodą główną w Konkursie jest możliwość prezentowania przez Laureatów swoich rozwiązań podczas 46. Międzynarodowej Wystawy Wynalazków w Genewie oraz 12. Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS 2018.

W środowisku akademickim Konkurs cieszy się ogromnym zainteresowaniem, o czym świadczy duża liczba zgłoszeń. W tegorocznej edycji nadesłano 78 zgłoszeń, które zawierały 123 rozwiązania z 24 uczelni i instytutów naukowo-badawczych z całej Polski.
Podobnie jak w roku ubiegłym największą aktywnością w tworzeniu nowych rozwiązań wykazali się studenci z Politechniki Lubelskiej, którzy nadesłali aż 20 zgłoszeń do Konkursu. Na kolejnych miejscach uplasowała się Politechnika Świętokrzyska – 9 zgłoszeń, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy i Politechnika Poznańska – 6 zgłoszeń oraz Politechnika Gdańska – 5 zgłoszeń.

W VIII edycji Konkursu Student-Wynalazca Komisja Konkursowa przyznała pięć równorzędnych nagród głównych oraz pięć wyróżnień. Dodatkowo, Komisja Konkursowa przyznała siedem nagród specjalnych ufundowanych przez Prezes Urzędu Patentowego RP, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Prezesa Jednostki Innowacyjno-Wdrożeniowej INWEX, Przewodniczącego Komitetu Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk oraz Rektora Politechniki Świętokrzyskiej.

Wśród nagrodzonych znalazła się także Weronika Kruszelnicka, Asystentka w Zakładzie Inżynierii Systemów Technicznych Wydziału Inżynierii Mechanicznej UTP. Otrzymała Nagrodę specjalną Prezesa Urzędu Patentowego RP za dwa zgłoszenia patentowe: 


1. Młyn z płytą międzywalcową

2. Miesiarka śrubowo-kulowa i sposób miesienia ciast średniej i twardej konsystencji


Współtwórcy: prof. dr hab. inż. Józef Flizikowski, dr hab. inż. Andrzej Tomporowski, prof. UTP, dr inż. Adam Mroziński, prof.dr hab. inż. Józef Flizikowski, dr inż. Józef Sadkiewicz, dr hab. inż. Andrzej Tomporowski, prof. UTP

Więcej na ten temat tutaj

 


Drukuj