„Szkoła Patentów na UTP” - kolejna odsłona

16 stycznia 2018r. odbyła się Konferencja Inauguracyjna nowego przedsięwzięcia naszego uniwersytetu "Szkoła Patentów na UTP". „Szkoła Patentów na UTP” to przedsięwzięcie upowszechniające, promujące i popularyzujące osiągnięcia naukowe/naukowo-techniczne w kraju i za granicą. Daje młodzieży szansę na poszerzenie wiedzy na temat innowacyjności i jej znaczenia dla rozwoju regionu, kraju i współczesnego społeczeństwa opartego na wiedzy.

 

Obecnie Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy przystępuje do kolejnej odsłony tego przedsięwzięcia. Z grupą naukowców i twórców wynalazków rozpoczynamy cykl spotkań z młodzieżą bydgoskich szkół.
Pierwsze spotkanie odbędzie się w najbliższy poniedziałek, tj. 26 marca 2018r. w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 im. Franciszka Siemiradzkiego (ul. Św. Trójcy 37).

 


Program spotkania:

 • 10:00 Pani Ewa Ankiewicz – Jasińska - Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 - otwarcie spotkania
 • 10:05 Stanisław Mroziński – Prorektor ds. Nauki UTP - omówienie celu wizyty i przedstawienie uczestników
 • 10:15 Piotr Jankowski – Rzecznik Patentowy UTP - patenty, program komputerowy do rejestracji patentów
 • 10:25 Agata Milczewska – olimpiada innowacji technicznych i wynalazczości - Szkoła Patentów na UTP
 • 10:35 Janusz Musiał – Prodziekan ds. Dydaktycznych i Studenckich UTP - promocja Wydziału Inżynierii Mechanicznej UTP, przedstawienie wydziału
 • 10:45 Weronika Kruszelnicka - doktorantka Wydziału Inżynierii Mechanicznej UTP - studia doktoranckie, patenty, granty, nagrody, stypendia
 • 10:55 student Absolwent Zespołu Szkół Mechanicznych (obecnie student UTP) - studia, koła naukowe
 • 11:05 Pytania, dyskusja z uczestnikami spotkania
 • 11:15 Stanisław Mroziński – Prorektor ds. Nauki UTP - zakończenie spotkania
  Wioletta Dobosiewicz-Bukaluk – specjalista ds. działań proinnowacyjnych i promocji UTP
  Przekazanie Dyrektor ZSM nr 1 – Regulaminu „Szkoły Patentów na UTP”
  Podpisanie Deklaracji Przystąpienia do Szkoły Patentów na UTP w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy.
  W trakcie spotkania studenci i naukowcy UTP zaprezentują sprzęt Wydziału Inżynierii Mechanicznej, m.in. drony i roboty, drukarkę 3D.

Kolejna wizyta planowana jest na 28 marca br. w Zespole Szkół nr 12 w Bydgoszczy (Technikum Elektryczno-Energetyczne przy ul. Stawowej w Bydgoszczy.


Drukuj