Szkoła patentów na UTP

11.06.2018 r. w Urzędzie Patentowym RP podpisany został list intencyjny w sprawie utworzenia "Szkoły Patentów na UTP" pomiędzy Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym, Kuratorium Oświaty a Urzędem Patentowym RP. Porozumienie ma na celu zacieśnienie więzów między środowiskiem nauki i oświaty oraz wynalazczości. Współpraca polegać będzie na popularyzacji i promocji wśród młodzieży szkół średnich tematyki dotyczącej wynalazczości oraz praw związanych z ochroną patentową.

W tym samym dniu w Urzędzie Patentowym podsumowano również VIII edycję Ogólnopolskiego Konkursu „Student-Wynalazca”. Nagrodę specjalną uzyskała Weronika Kruszelnicka za rozwiązania pt. „Młyn z płytą międzywalcową” - współautorzy: prof. dr hab. inż. Józef Flizikowski, dr hab. inż. Andrzej Tomporowski, prof. UTP, dr inż. Adam Mroziński oraz „Miesiarka śrubowo-kulowa i sposób miesienia ciast średniej i twardej konsystencji” - współautorzy; prof. dr hab. inż. Józef Flizikowski, dr inż. Józef Sadkiewicz, dr hab. inż. Andrzej Tomporowski, prof. UTP.

20180611 140432 20180611 130718 mgr inz. Kruszelnicka Weronika 1 Dyplom Student Wynalazca 3

 


Drukuj