Działalność proinnowacyjna

Zarządzenie nr Z.42.2016.2017

W liczbach:

Statystyka:

aktywność jednostek organizacyjnych wystawach/targach innowacyjności w latach: