Polityka plików cookies

Regulamin wykorzystywania plików „cookies”w serwisach internetowych UTP

 1. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy przywiązuje należytą wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy informacyjne w domenie *.utp.edu.pl.
 2. Uniwersytet stosuje w swoich serwisach informacyjnych technologię Cookies polegającą na zapisywaniu małych plików tekstowych na urządzeniach końcowych użytkowników serwisów.
 3. Jedynym celem przechowywania tych plików są kwestie techniczne wpływające na ułatwienie użytkownikom posługiwanie się serwisem UTP.
 4. Użytkownik może uzyskać dostęp do składowanej informacji przy pomocy ogólnodostępnych narzędzi przeglądarki w sekcji „Ustawienia” dotyczącej bezpieczeństwa lub prywatności.
 5. Użytkownik ma prawo do odebrania uprawnień wszystkich lub wybranych serwisów do lokowania plików Cookies na swoim urządzeniu, z konsekwencją ograniczenia funkcjonalności strony.
 6. Serwisy Uniwersytetu dopuszczają możliwości przekierowania użytkownika na serwisy stron trzecich, zwłaszcza serwisów społecznościowych, które używają technologii plików Cookies na podstawie własnej polityki. W takim przypadku również istnieje możliwość blokowania składowania plików w identyczny sposób i z podobnymi skutkami.
 7. Dla uzyskania wiedzy o celowości stosowania i możliwości zablokowania zapisu plików Cookie dostawcy (tzw. trzeciej strony) należy zapoznać się z jego polityką plików Cookie.
 8. Uniwersytet nie stosuje technologii Cookies do identyfikacji użytkowników ogólnodostępnych serwisów UTP. Oświadczamy jednocześnie, że żadne dane mogące posłużyć do identyfikacji osób, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony, z wyłączeniem organów Państwa działających na podstawie obowiązującego prawa.

Mechanizmy Cookies na stronach internetowych UTP

 1. Serwis WWW UTP wykorzystuje sesyjne pliki Cookie (typ SESSION) o nazwie własnej unikalnej w skali serwisu, wykorzystywane do zapisania faktu połączenia się użytkownika ze stroną. Dzięki zastosowaniu sesyjnego pliku Cookie informacja kierowana do użytkownika wyświetla się tylko raz dla całej sesji użytkownika i nie ukazuje się ponownie po przejściu na kolejną stronę serwisu. Wymieniony wyżej sesyjny plik Cookie jest utrzymywany od początku sesji do czasu aż ostatnia strona nie zostanie zamknięta przez użytkownika. Zamkniecie okna przeglądarki ze stroną serwisu www.utp.edu.pl powoduje usunięcie utworzonego pliku.
 2. Na stronie www.utp.edu.pl dla celów analizy statystycznej mogą się pojawić pliki Cookie Google Analitics (typ PERSISTANT) dla których polityka prywatności jest ogłoszona pod adresem: https://www.google.pl/intl/pl/policies. Pliki tego typu nie są usuwane automatycznie, co najmniej do czasu wygaśnięcia ważności.

Odnośniki do innych stron

Serwisy WWW UTP mogą zawierać przekierowania do innych serwisów, w tym społecznościowych, kierujących się własną polityką plików Cookies :

 1. Google – https://www.google.pl/intl/pl/policies
 2. Facebook – https://www.facebook.com/about/privacy/cookies
 3. Instagram - https://www.instagram.com/about/legal/privacy/
 4. Twitter – https://twitter.com/privacy
 5. YouTube - https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/

UTP nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na wyżej wymienionych stronach.


Drukuj