Inauguracja roku akademickiego 2018/2019

Zapraszamy 3 października 2018 roku o godzinie 10:00 na uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego 2018/2019. Gościem specjalnym będzie prof. dr hab. Jerzy Bralczyk, który wygłosi wykład inauguracyjny „O mówieniu i pisaniu”.

Podczas inauguracji, jak zwykle powitamy nowych studentów. Obok 32 kierunków kształcenia na UTP pojawiły się dwa nowe. Są to:

Goeodezja i kartografia – Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Program studiów przede wszystkim obejmuje przedmioty specjalistyczne, na których student nabywa umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami pomiarowymi, geodezyjnej obsługi obiektów inżynieryjnych, poruszania się w zakresie gospodarki nieruchomościami, czy obsługi aplikacji z zakresu systemów informacji przestrzennej. Zagadnienia realizowane w ramach ćwiczeń terenowych pozwalają uzyskać wiedzę praktyczną dotyczącą realizacji i opracowania kameralnego pomiarów geodezyjnych.

Mechatronika - Wydział Inżynierii Mechanicznej

Studenci mają możliwość wyboru jednej z dwóch specjalności programowanie sterowników lub mechatronika w pojazdach samochodowych. Na kierunku realizowane będą przedmioty ogólne, m.in.: ochrona własności intelektualnej, podstawy przedsiębiorczości, technologie informacyjne; przedmioty podstawowe, m.in.: podstawy konstrukcji urządzeń specjalnych, teoria mechanizmów i maszyn, materiały inżynierskie; przedmioty kierunkowe, m.in.: napędy maszyn i urządzeń, podstawy robotyki, mechatronika w systemach technicznych, technika mikroprocesorowa układy i zespoły elektroniczne w mechatronice i języki programowania oraz przedmioty specjalnościowe, m.in.: projektowanie i programowanie układów sterowania, automatyzacja procesów przemysłowych, panele i interfejsy komunikacyjne i mechatroniczne układy sterowania napędem.

Słowo od rektora

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich jest największą uczelnią kształcącą kadry zawodowe dla gospodarki regionu. Obecnie kształcimy na 32 kierunkach studiów, a potencjał wynikający z wieloprofilowości uczelni skupiony wokół nauk technicznych, przyrodniczych, ekonomicznych i artystycznych otwiera duże możliwości bardzo dobrego przygotowania absolwentów dla potrzeb gospodarki. Dzięki temu coraz więcej kierunków studiów posiada charakter interdyscyplinarny, a współpraca z uczelniami regionu powoduje, że prowadzimy wspólnie niektóre kierunki studiów.
Nowocześnie wyposażone laboratoria, wysokowykwalifikowane kadry oraz współpraca z wieloma uczelniami zagranicznymi są gwarancją przygotowania kadr z wiedzą i umiejętnościami przydatnymi we współczesnych firmach. Ścisła współpraca z najlepszymi przedsiębiorstwami Bydgoszczy i regionu jak np. Pesa S.A., SOLBET, WZL nr 2 czy ze znanymi firmami o zasięgu światowym: NOKIA, INTEL, ATOS, BAYER, AUTODESK, DMG, HEIDENHEIN, MITUTOYO, LELY EAST i wieloma innymi powoduje, że studenci mają ciągły dostęp do nowoczesnej techniki i technologii.

Nasz Uniwersytet daje także wszystkim studentom możliwości rozwoju swoich zainteresowań, bardzo często wykraczających poza standardowy program studiów. Są to liczne koła naukowe, działalność w organizacjach studenckich czy szeroka oferta wymiany międzynarodowej w ramach programu Erasmus+. To dzięki otwartości i życzliwości kadry nasz Uniwersytet w tym roku zdobył w konkursie „Start na Rynku Pracy” pierwsze miejsce wśród Uczelni. Nowoczesne programy studiów, udział w różnych projektach badawczych dają naszym studentom coraz większą pewność co do swojej wiedzy i startują w wielu konkursach różnych firm zdobywając czołowe lokaty.

Prof. dr hab.inż. Tomasz Topoliński
Rektor UTP w Bydgoszczy

 

Materiały do pobrania w tej zakładce mogą być upowszechniane i wykorzystywane do celów informacyjnych i promocyjnych:

Temat Zdjęcia Plik *.pdf Plik *.docx (word)
Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019  pdf  pdf  word

 


Drukuj