Bezpieczna ferma- innowacyjne wykorzystanie kopalin naturalnych w poprawie jakości surowca rzeźnego i dobrostanu zwierząt- kurcząt rzeźnych

Ewaluowany podmiot: 
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy,
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Dyscyplina naukowa: Zootechnika i rybactwo
 

Wkład działalności naukowej

Celem badawczym projektu jest opracowanie komplementarnej metody odchowu z wykorzystaniem mieszanin glinokrzemianowych jako dodatku do pasz oraz różnych typów powszechnie stosowanych ściółek w praktyce drobiarskiej w celu poprawy dbrostanu, zmniejszenia emisji nadmiaru azotu do środowiska ściółki, generowania zwiększonej emisji gazów uciążliwych w tym o charakterze odorowym. Rezultaty projektu rokują na opracowanie innowacyjnego systemu wytwarzania żywca drobiowego o podwyższonych paramaterach jakościowych pozyskiwanego żywca oraz mięsa przy obniżeniu kosztochłonności statuowania statusu zdrowotnego stada i obnizeniu nakładów kosztowych na wyprodukowanie 1 kg żywca w ujęciu nakłądow finansowych na wykorzystywane zasoby paszowe.

Referencje do publikacji

Recenzowane publikacje naukowe, JCR

  1. Impact of aluminosilicates on productivity, carcass traits, meat quality, and jejunum morphology of broiler chickens. Banaszak M., Biesek J., Bogucka J., Dankowiakowska A., Olszewski D., Bigorowski B., Grabowicz M., Adamski M. 2020. Poultry Science, 99:12, 7169: 7177.

Publikacje popularno- naukowe:

  1. Bezpieczna Ferma. M. Banaszak, J. Biesek. Magazyn Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy Format 2.0, 2020, (11), 42-43.
  2. Bioasekuracja elementem bezpiecznej produkcji drobiarskiej. J. Biesek, M. Banaszak, A. Kożyczak. Polskie Drobiarstwo. 2020 s. 41-45.
  3. Powstawanie amoniaku w ściółce S Wlaźlak, J. Biesek, M. Banaszak. Hodowca Drobiu. 2020 s. 35-40.

Charakterystyka wpływu społecznego

Operacja „Bezpieczna Ferma” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Współpraca” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2011-2020
Czas realizacji: 2019-2022. Projekt w toku.
Projekt jest realizowany we współpracy Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy z Kujawsko-Pomorskim Zrzeszeniem Hodowców Drobiu i Producentów Jaj (Lider Konsorcjum) – w pracach włączone są 4 fermy wielkotowarowe z regionu oraz firma Olszewsky sp. z o.o. (daw. Zeolitex sp. z o.o.) i Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolnicego w Minikowie.
Cel: Bezpieczna Ferma -innowacja produktowa, procesowa i marketingowa związana z chowem kurcząt brojlerów, mająca na celu wdrożenie systemu jakości pod nazwą Bezpieczna Ferma w celu uzyskania surowca rzeźnego – kurcząt brojlerów – o podwyższonej jakości przy prowadzeniu chowu i żywienia z zastosowaniem kopalin naturalnych. Planowane jest także promowanie tego systemu oraz surowca w ramach innowacyjnych działań marketingowych.
Rezultaty projektu mają potencjał wdrożeniowy, mogąc stanowić podstawę do włączenia rezultatów prowadzonych prac badawczych do polepszenia praktyk produkcyjnych – metod odchowu z uwzględnieniem modyfikacji praktyk bioasekuracyjnych.
Innowacyjny marketing
Założenia projektowe przewidują utworzenie strategii marketingowej skierowanej do:
  • producenta – poprzez akcje szkoleniowe, mające na celu podniesienie świadomości związanej z nowymi metodami kreowania programów biobezpieczeństwa (sucha sanityzacja obiektu z wykorzystaniem mieszanin glinokrzemianowych) oraz sanityzacja różnych – powszechnie stosowanych materiałów ściołowych na poziomie gospodarstwa zgodnie z opracowanymi w projekcie zaleceniami w oparciu o wyniki prac badawczych
  • zakładów uboju drobiu – współutworzenie i zarejestrowanie standardów jakościowych dla dostawców żywca drobiowego dla zainteresowanych zakładów uboju drobiu, wprowadzających w ramach odpowiedzi na zapotrzebowanie sieci handlowych systemów jakości, a docelowo produktów o ustandaryzowanej i powtarzalnej jakości warunków wytwarzania mięsa drobiowego o podwyższonych standardach technologicznych (barwa, wodochłonność, obniżony poziom utraty wody), które mogą przełożyć się zarówno na zbyt jak i podaż ze strony rynku docelowego na poziomie krajowym i rynków zewnętrznych dla polskiego produktu

Dowód wpływu społecznego

2019- strona projektowa, dotycząca komunikacji i upowszechniania wyników dot. osiągnięcia https://bezpiecznaferma.pl/konsorcjum/

2020- strona producenta na bazie naturalnych kopalin, wykazanie współpracy z WHiBZ UTP https://zeolitex.pl/

2020- strona przedsiębiorcy, deklaracja współpracy z WHiBZ UTP https://olszewsky.pl/

29.12.2020- Cykl filmów Nowoczesne systemy prod. rolniczej ograniczające zanieczyszczenia środowiska, Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Brwinowie https://bezpiecznaferma.pl/aktualnosci/zapraszamy-na-reportaz-kurnik-przyjazny-zwierzetom-i-srodowisku/

17.09.2021- artykuł na portalu branżowym o deklaracji współpracy z WHiBZ UTP https://drobiarze.pl/category/nauka/

 


Drukuj