dr inż. Marcin Karwasz

marcin karwasztel.: 52 340 81 78
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Zainteresowania naukowe:

 • Zagadnienia przestrzenne budowy i rozwoju sieci drogowej oraz systemów transportowych
 • Analizy wielkości ruchu generowanego przez wielkopowierzchniowe obiekty (generatory ruchu drogowego)
 • Inżynieria ruchu drogowego
 • Bezpieczeństwo ruchu drogowego
 • Ocena bezpieczeństwa ruchu drogowego, koncepcje rozbudowy sieci drogowej
 • Systemy transportowe
 • Rozwój ruchu rowerowego
 • Budownictwo drogowe

Wybrane publikacje

 • Karwasz M., Szczuraszek T. „Transport attractiveness of shopping malls”; Technical Transations - Czasopismo Techniczne PK - 2018, nr 115, str. 101-112, DOI: 10.4467/2353737XCT.18.103.8798.
 • Karwasz M., Klusek R., Wiśniewski D., „Ocena bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze centrum handlowego Focus Mall w Bydgoszczy. Cz.1, Podłączenie obiektu do sieci drogowej”, Autobusy, 2017, nr 12, s.224-229.
 • Karwasz M., Szczuraszek T., „Enhancement of road safety with improvements of the area development and planning proces”, Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture, 2016, XXXIII, nr 63, tom 1/II, s. 343-350.
 • Karwasz M., Szczuraszek T., „Analiza wybranych charakterystyk parkowania w strefie płatnego parkowania w śródmieściu Bydgoszczy w związku z wdrażaniem ITS”, Transport Miejski i Regionalny, 2014, XXXII, nr 11, s.12-18.

Projekty badawcze

 • Modelowanie ruchu drogowego generowanego przez wielkopowierzchniowe obiekty handlowo-usługowe w obszarze miasta
  Analizy dotyczą wpływu wielkopowierzchniowych obiektów handlowo-usługowych na generowanie ruchu drogowego, pieszego oraz potoków pasażerskich na sieć drogową miasta. Opracowane autorskie modele matematyczne pozwalają określić wielkości ruchu generowanego przez tego typu obiekty na podstawie ogólnych wielkości charakteryzujących taki obiekt, m.in. powierzchni handlowej i usługowej, rodzaju usług, atrakcyjności usług i handlu, lokalizacji obiektu, dostępności do sieci drogowej i transportowej. Wiedza na temat wielkości ruchu drogowego generowanego przez te obiekty umożliwia: planowanie koncepcyjne lokalizacji takich obiektów; ułatwia wskazanie optymalnego sposobu obsługi transportowej obiektu; pozwala dokładniej szacować ewentualne potrzeby w rozbudowie infrastruktury drogowej. Modele te można również wykorzystać przy budowie systemów inteligentnego zarządzania ruchem drogowym w mieście takich jak np. system ITS.
 • Planowanie układów komunikacyjnych
  Planowanie rozwoju układów komunikacyjnych na obszarach miasta oraz gmin ościennych z wykorzystaniem m.in. metody modelowania przestrzennego ruchu na sieci transportowej miasta. Planowanie rozbudowy terenów zurbanizowanych pod kątem obsługi transportowej tych obszarów z punktu widzenia różnych użytkowników.
 • Zarządzanie parkowaniem w centrach miast oraz obszarach o wysokim wskaźniku poziomu zurbanizowania
  Tematyka ta dotyczy rozpoznania problemu parkowania w strefach o wysokiej intensywności zabudowy w szczególności wielorodzinnej oraz strefach centralnych miasta. Istotnym elementem zarządzania ruchem drogowym jest prawidłowe rozpoznanie potrzeb i problemów wynikających z nieprawidłowej polityki parkingowej. Zatłoczenie miasta, wzrost natężenia ruchu drogowego oraz duża presja na przekształcania terenów pod potrzeby parkingowe w szczególności w obszarach o bardzo wysokiej intensywności zabudowy, w tym w obszarach, w których dominuje budownictwo wielorodzinne. Rodzi to potrzebę wskazania nowych rozwiązań dotyczących zarządzania przestrzenią parkingową w miastach w powiazaniu z nowymi technologiami umożliwiającymi sprawne zarządzanie przestrzenią parkingową i ruchem drogowym.

Drukuj