dr inż. Adam Bujarkiewicz

tel.: 340 86 39
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zainteresowania naukowe

 • metody pomiarów przemieszczeń i odkształceń za pomocą zintegrowanych technik fotogrametrycznych, laserowych i GNSS
 • technologie inspekcji metrologicznych obiektów wielkogabarytowych, inżynieria odwrotna
 • projektowanie i zastosowania systemów informacji przestrzennej (GIS) w analizach i zarządzaniu zasobami zagospodarowanej przestrzeni
 • pozyskiwanie i przetwarzanie danych przestrzennych GIS w celu określania potencjału OZE na terenach zurbanizowanych

Wybrane publikacje

 • Bujarkiewicz A., Sztubecki J.: Possibilities for using solar energy to fulfill the energy needs of buildings in the city centre. E3S Web of Conferences vol.45, 2018. VI International Conference of Science and Technology INFRAEKO 2018 Modern Cities. Infrastructure and Environment, s.1-8, ISSN: 2267-1242, DOI: 10.1051/e3sconf/20184500013.
 • Bujarkiewicz A., Sztubecka M., Sztubecki J.: The study of using GIS tools in sustainable management of solar energy. Civil and Environmental Engineering Reports 2018, 1, 28, 26-39, ISSN: 2080-5187, DOI: 10.2478/ceer-2018-0003.
 • Sztubecki J., Bujarkiewicz A., Mrówczyńska M.: Vertical Displacements Analysis of Measurements Achieved by Laser Station. World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS 2017). IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science - 2017, 95, 2-7, ISSN: 1755-1307, DOI: 10.1088/1755-1315/95/3/032003.
 • Sztubecki J., Bujarkiewicz A., Sobczak-Piąstka J., Janiak T., Gajewski J.: Analysis of changes to steel footbridge geometry with in 25 years in service. Civil and Environmental Engineering Reports 2018, 2, 28, 164-176, ISSN: 2080-5187, DOI: 10.2478/ceer-2018-0027.
 • Adamczyk-Łojewska G., Bujarkiewicz A.: Changes in the level of development of rural areas in Poland after its accession to the European Union – results of commune categorisation. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia - 2018, 17, 2, 5-15, ISSN: 1644-0757, DOI: 10.22630/ASPE.2018.17.2.16.

 Udział w projektach badawczych

 • Ekologiczno-ekonomiczna ocena wielofunkcyjnego wykorzystania zasobów w rejonie meliorowanym (PB KBN Nr 5 S308 044 04). Projekt realizowany w latach 1993-1995 w IMUZ w Falentach.
 • Zarządzanie systemem bezpieczeństwa miasta Bydgoszczy (PC Nr 1902/CT11-8/97 KBN). Projekt realizowany w latach 1997-2000 w Akademii Techniczno Rolniczej w Bydgoszczy.
 • Środowiskowe uwarunkowania zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w województwie kujawsko-pomorskim. Projekt badawczo-wdrożeniowy realizowany na zlecenie AWRSP i WFOŚiGW w Bydgoszczy w latach 1998-2002.
 • Efektywność ochrony różnorodności florystycznej łąk ekstensywnych (wariant Po1b) w ramach programu rolno-środowiskowego (PB MNiSW Nr: 2Po4G 012 30). Realizacja w latach 2006-2009 w UTP w Bydgoszczy.
 • Przekształcenia strukturalne oraz przestrzenne w gospodarce Polski w latach 2004-2010 (PB MNiSW Nr: 3809/H03/2011/40). Realizacja w latach 2011-2014 w UTP w Bydgoszczy.

Realizacja badań zleconych

 • Wdrożenie zintegrowanego systemu identyfikacji i lokalizacji wezwań na mapie numerycznej Umowa z UM Bydgoszcz nr WI.342/47/2004.
 • Opracowanie koncepcji zintegrowanego systemu wspomagania działań służb ratowniczych miasta Bydgoszczy. Umowa z UM Bydgoszcz nr WI.342/5/2005.
 • System GIS dla placówek oświatowych Bydgoszczy wraz z narzędziami do analiz demograficznych. Umowa z UM Bydgoszcz nr WI.5/2005/14.
 • Wykonanie mapy akustycznej m. Bydgoszczy wraz z kompleksowym systemem do jej: zarządzania, aktualizacji i udostępniania na stronach internetowych Urzędu Miasta Bydgoszczy - koordynator zadania pozyskiwania i przetwarzania danych GIS.
 • Opracowanie schematu sieci kanalizacyjnej w bazie danych – budowa bazy danych GIS i geoportalu usług danych przestrzennych dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy (2011) – kierownik projektu.
 • Opracowanie baz danych GIS dla obszarów NATURA 2000 w ramach projektu: "Projekty planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na terenie województw kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego", finansowanego przez UE i NFOŚiGW. (2011-2014).

Hobby

 • turystyka piesza
 • rowerowa i kajakowa

 


Drukuj