prof. dr hab. inż. Marek Bieliński

tel.: 52 3408231
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zainteresowania naukowe

Główne obszary działalności naukowej dotyczą: oceny podatności i efektywności procesu recyklingu tworzyw polimerowych, w tym kompozytów polimerowych (granulacja, regranulacja, aglomeracja, mieszanie), podatności na porowanie termoplastycznych tworzyw (procesy pomocnicze wspomagające przetwórstwo, głównie dozowanie a także poznanie i ocena warunków procesowych niezbędnych do prowadzenia powtarzalnego przetwórstwa analizowanego podczas porowania, barwienia i napełniania. W zakres zainteresowań wchodzi również weryfikacja specyficznych cech konstrukcyjnych narzędzi (wtryskowych i rozdmuchowych) na właściwości wytworów z wykorzystaniem komputerowych programów wspomagających projektowanie wytworów. Obiektem zainteresowań naukowych są głównie maszynowe procesy przetwórstwa w tym rozdrabniania złożonych ośrodków lepko-sprężystych a także technologiczne podstawy rozdrabniania, mieszania i dozowania tworzyw wielkocząsteczkowych, specjalne procesy wytłaczania i wtryskiwania z jednoczesnym porowaniem oraz doskonalenie konstrukcji narzędzi do przetwórstwa w tym wybrane aspekty konstrukcji form badawczych.

Wybrane publikacje

 • Bieliński M.: Technika porowania tworzyw termoplastycznych. Monografia, WU ATR, Bydgoszcz 2004.
 • Pepliński K., Czyżewski P., Górecki D., Sykutera D., Bieliński M.: Selected geometrical features and strength indicators of elements manufactured by fused deposition modeling technology. Polimery 4, 2017, 198
 • Czyżewski P., Bieliński M., Sykutera D., Jurek M., Ryl Ł., Gronowski M., Hoppe H., Secondary use of ABS co-polymer recyclates for the manufacture of structural elements in the FFF technology. Rapid Prototyping Journal, DOI (10.1108/RPJ-03-2017-0042), 8, 2018)
 • Bieliński M., Sykutera D., Czyżewski P.: Odporność na starzenie wybranych tworzyw polimerowych i pigmentów. Tworzywa Sztuczne nr 5, 2017.
 • Sykutera D., Czyżewski P., Kościuszko A., Bieliński M.: Monitoring of the injection and holding phases by using a modular injection mold. JOURNAL OF POLYMER ENGINEERING • DOI: 10.1515/polyeng-2016-0321 Volume: 38 Issue: 1 Pages: 63-71 Published: JAN 2018

Projekty badawcze

 • W ramach PO IG 2007-2013 „Infrastruktura strefy B+R” działanie 2.2. „Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych” utworzenie, budowa i wyposażenie sieci laboratoriów UTP, w ramach II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności UTP, kierowanie podtematem „Rozwój innowacyjnego laboratorium do projektowania i wykonywania nowoczesnych narzędzi do przetwórstwa tworzyw polimerowych”
 • Projekt badawczy własny pt.: „Rozwój i podstawy materiałooszczędnego przetwórstwa tworzyw termoplastycznych z jednoczesnym porowaniem” 1333/T08/2001/21 – kierownik grantu,
 • Projekt badawczy „Badania procesu rozdrabniania i podatności na recykling materiałów porowatych tworzyw termoplastycznych” PB 4422/B/T02/2009/36, wykonawca,
 • Grant rozwojowy: „Badania i rozwój rozdrabniania materiałów biologicznych, polimerowych i włóknistych w kierunku zmniejszenia energochłonności procesu recyklingu”, wykonawca,
 • Projekt międzynarodowy MergEurope pt.: Development of a technology for designing of new, non-hazardous materials from recyclates of used tires. Projekt BMBF, 03INT1510, TU Chemnitz, Cluster MERGE, 2017-2019 - wykonawca.
 • Projekt międzynarodowy MergEurope pt. Technology fusion of injection molding and 3D fiber printing for load-related lightweight structures. TU Chemnitz, Cluster MERGE, 2018-2019 – wykonawca.

Hobby

 • muzyka
 • ogród

Drukuj