dr inż. Izabela Piasecka

izabela piaseckatel.: 52 340 84 58
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zainteresowania naukowe

 • Analiza procedur ekobilansowania obiektów technicznych,
  • Life Cycle Assessment (LCA),
  • inżynieria jakości,
  • kształtowanie jakości oraz ekoprojektowanie maszyn i urządzeń,
  • zrównoważony rozwój,
  • ochrona środowiska,
  • innowacyjność,
  • budowa i eksploatacja odnawialnych źródeł energii,
  • komputerowe wspomaganie projektowania i symulacji instalacji OZE,
  • urządzenia energetyki rozproszonej,
  • rozdrabnianie,
 • Badanie ośrodków sypkich, ziarnistych i granulowanych.

Wybrane publikacje

 • Flizikowski J., Piasecka I., Kruszelnicka W., Tomporowski A., Mroziński A., 2018: Destruction assessment of wind power plastics blade, Polimery, nr 5.
 • Piasecka I., Tomporowski A., 2018: Analysis of Environmental and Energetical Possibilities of Sustainable Development of Wind and Photovoltaic Power Plants, Problems of Sustainable Development, nr 2.
 • Mroziński A., Piasecka I., 2016: Wspomaganie komputerowe projektowania wybranych instalacji OZE, Monografia, Wydawnictwo Grafpol, Bydgoszcz.
 • Mroziński A., Piasecka I., 2015: Selected aspects of building, operation and environmental impact of offshore wind power electric plants, Polish Maritime Research, nr 2

 Projekty badawcze

 • Kierownik zadania badawczego BZ – 90/2018/WIM: Badanie i ocena granulometryczna rozdrobnionych ziaren kawy (UTP w Bydgoszczy, Wydział Inżynierii Mechanicznej).
 • Członek zespołu w programie Inkubator Innowacyjności + (2018 r.). Tytuł projektu: Badanie zespołu roboczego młyna z płytą między walcową w celu przygotowania do wdrożenia (UTP w Bydgoszczy, Wydział Inżynierii Mechanicznej).
 • Członek zespołu w programie Inkubator Innowacyjności + (2018 r.). Tytuł projektu: Badanie zespołu napędowego i sterującego wielotarczowego wielootworowego rozdrabniacza materiałów kawałkowych w celu przygotowania do wdrażania (UTP w Bydgoszczy, Wydział Inżynierii Mechanicznej).
 • Czynny udział w realizacji badań w ramach BZ – 41/2017/WIM: Analizy granulometryczne rozdrobnionych ziaren kawy (UTP w Bydgoszczy, Wydział Inżynierii Mechanicznej).
 • Kierownik zadania badawczego BSM – 40/2016: Analiza ekologiczno-energetyczna cyklu istnienia wybranych instalacji odnawialnych źródeł energii (UTP w Bydgoszczy, Wydział Inżynierii Mechanicznej).
 • Wykonawca zadania w projekcie GEKON (2016 r.) – Opracowanie i wdrożenie technologii rozdrabniania i dewulkanizacji zużytych opon samochodowych dla ich recyklingu materiałowego i surowcowego (UTP w Bydgoszczy, Wydział Inżynierii Mechanicznej).
 • Czynny udział w realizacji badań w ramach BZ – 19/2016/WIM: Badanie analizy sitowej próbek kawy (UTP w Bydgoszczy, Wydział Inżynierii Mechanicznej).
 • Czynny udział w realizacji badań w ramach BZ – 171/2015/WIM. Badanie analizy sitowej próbek kawy (UTP w Bydgoszczy, Wydział Inżynierii Mechanicznej).
 • Projekt Europejski pt. Efektywność energetyczna dla proekologicznego rozwoju MŚP - studia podyplomowe i doradztwo dla firm (2015 r.). Projekt realizowany w ramach priorytetu II. Działanie 2.1. Poddziałanie 2.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nr wniosku UDA-POKL.02.01.01-00-390/13. Charakter udziału: wykładowca.
 • Projekt Europejski pt. Zintegrowanie Kształcenie z Zakresu Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym (UTP) w Bydgoszczy (2014 r.). Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Programu Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego. Nr wniosku FSS/2014/HEI/W/0078. Charakter udziału: wykładowca.
 • Udział w projekcie badawczym „Voucher badawczy kooperacyjny” (Oś priorytetowa 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działanie 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013): Opracowanie konstrukcji i technologii produkcji oraz wykonanie kompletnych modeli sufitowych dla pasażerskich pojazdów szynowych wraz ze stanowiskiem badawczo-pomiarowym.
 • Czynny udział w realizacji badań w ramach BS-17/2013. Systemy wytwarzania uwzględniające nowe źródła energii i obniżenie emisji zagrożeń (UTP w Bydgoszczy, Wydział Inżynierii Mechanicznej).

Hobby

 • malarstwo
 • gra na fortepianie
 • literatura
 • teatr
 • podróże

Drukuj