dr hab. n. wet. Janusz Danek, prof. UTP

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Główne zainteresowania badawcze

 • Biomedyczne mechanizmy funkcjonowania organizmu człowieka i zwierząt modelowych (jako modele chorób i zaburzeń występujących u ludzi) oraz rejestracja różnych sygnałów biomedycznych.
 • Ocena mechanizmów działania endotoksyn oraz patofizjologiczne zmiany w organizmie zwierząt modelowych i człowieka wywołane podaniem lipopolisacharydu (LPS) (Mechanizmy gorączki doświadczalnej).
 • Różne aspekty naukowe inżynierii biomedycznej – jako nauki z pogranicza techniki, biologii i medycyny, w tym wykorzystanie termografii w diagnostyce i terapii medycznej oraz rehabilitacji.

Dorobek naukowy

 • Autor lub współautor 190 prac, w tym 30 oryginalnych prac twórczych z wykazu A (IF), 60 oryginalnych prac twórczych z wykazu B, 4 prace/rozdziały monograficzne, 2 prace recenzowane spoza listy NMiSW, 6 prac popularno-naukowych i 88 doniesień na sympozja, konferencje i kongresy krajowe oraz zagraniczne.
 • Sumaryczny IF - 11,890, indeks Hirscha/Web of Science – 6.

Realizowane projekty badawcze

 • Projekt KBN, nr 5 5802 91, w latach 1992-1994 (Wykonawca)
 • Projekt KBN, nr 5 P06K04018, w latach 2000-2001 (Kierownik i wykonawca)
 • Projekt MNiSW, nr R1202302, w latach 2007-2008 (Kierownik i wykonawca podtematu)

Wybrane publikacje

 • Danek J.: Effect of human chorionic gonadotropin on endotoxaemic stallions. Bull.Vet.Inst.Pulawy, 55, 223-229, 2011. (IF 0,414, pkt. 13)
 • Danek J., Żurek U.: Changes in domestic animals after endotoxin administration - a review. Ann. Anim. Sci., 2014, 14, 479-489 (IF – 0, 613, pkt. 20).
 • Gołda R, Krumrych W., Danek J.: Analysis of Circulating Immune Complexes in the Serum of Healthy Horses. J. Equine Vet. Sci., 2014, 34, 936-966 (IF – 0,897, pkt. 25).
 • Danek J., Krumrych W., Gołda R. Changes of Interleukin-1beta and Testosterone Concentration after Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drug Treatment at Different Times Relative to Endotoxin Administration in an Equine Model. Folia Biol. (Kraków), 2017, 65 (2), 107-115, doi.org/10.3409/fb65_2.107. (IF – 0,581, pkt. 15).
 • Danek M., Danek J., Araszkiewicz A., Duże zwierzęta jako potencjalne modele zaburzeń psychicznych i zachowania człowieka (Large animals as potential models of human mental and behavioral disorders). Psychiatr. Pol. 2017; 51(6): 1009–1027, doi.org/10.12740/PP/74304. (IF – 1,01, pkt. 15).• Danek J.,
 • Flosadóttir S. Effects of physical exercise in winter training conditions on the thermographic temperature distribution of the horse rider's skin. Acta of Bioengineering and Biomechanics. w druku 2018 (IF – 0,914, pkt. 15).

Zainteresowania pozanaukowe

 • Muzyka klasyczna, w tym szczególnie utwory na skrzypce i wiolonczelę.
 • Historia polski I świata, w tym szczególnie II wojny światowej.
 • Kinematografia polska i światowa.

 


Drukuj