dr inż. Karol Pepliński

tel. 52 340 87 39

Zainteresowania naukowe

  • wytłaczanie z rozdmuchiwaniem tworzyw,
  • narzędzia rozdmuchowe do przetwórstwa tworzyw,
  • podwyższanie efektywności chłodzenia narzędzi do przetwórstwa tworzyw
  • efektywne zarządzanie zasobami energetycznymi i materiałowymi w przetwórstwie tworzyw

Wybrane publikacje

  • Pepliński, K., Bieliński, M.: Właściwości przetwórcze i użytkowe pojemników wytwarzanych w procesie wytłaczania z rozdmuchiwaniem w zmiennych warunkach przetwórstwa - ocena wydajności i jakości procesu, Polimery 2009 T. 54, nr 6, s. 448-456
  • Pepliński K., Bieliński M.: Prototype modular inserts to boost the cooling of mold cavities in polymer processing, Polimery 2015 T. 60, nr 11-12, s. 747-750, DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2015.747
  • Pepliński K., Czyżewski P., Bieliński M., i in.: Wybrane cechy geometryczne i wskaźniki wytrzymałościowe elementów z ABS w technologii FDM, Polimery 2017, nr 3, 198 DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2017.198
  • Pepliński K.: Ocena wpływu charakterystyki dyszy głowicy wytłaczarskiej i zawartości recyklatu na jakość rozdmuchiwanych wytworów technicznych. Przetwórstwo Tworzyw 2017, 5(179)/23, 417-426
  • Pepliński K.: Wpływ technologii otrzymywania gniazd w formach wtryskowych na efektywność przetwarzania tworzyw. Polimery 2018, T. 63, nr 9, 959-965. DOI: 10.14314/polimery.2018.9.8

Drukuj